Sepetim (0) Toplam: 0,00TL
%30
Prehistoryadan Günümüze Kadın

Prehistoryadan Günümüze Kadın

Liste Fiyatı : 180,00TL
İndirimli Fiyat : 126,00TL
Kazancınız : 54,00TL
Taksitli fiyat : 9 x 15,40TL
9786050615197
362297
Prehistoryadan Günümüze Kadın
Prehistoryadan Günümüze Kadın
126.00

Prehistorya Kadın

Kadının en erken izi Venüüs heykelcikleri adıyla bilinen "sanat" eserleri yoluyla Paleolitik Çağ'da kendini gösterir.
Normal ölmülerin dışında ve çıplak olarak tasvir edilen bu kadın heykelcikleri, bilinen tarihin en erken safhasında, kadının
toplumsal yapıda kutsal bir nedenle ön plana .ıktığını gösterir. Neolitik Çağ'da ise yaygın ve baskın dinsel inancın kadın
imajı olduğu anlaşılmaktadır. Bu çağlarda kadının dini bir karakter göstermesi, toplumda anaerkil düzenin varlığını işaret
ettiği şeklinde kabul görür. Fakat sonraki dönemlerde arkeolojik ve yazınsal verilerin ortaya koyduğu üzere, eski çağın
farklı toplumlarında ataerkil yapının baskın hale geldiği, buna çoğu zaman inancın dayanak gösterildiği ve bu düzenin
günümüze dek sürdüğü görülür. Fakat ataerkillik kadının aileden siyasete kadar adının ve sözünün geçmesine bütünüyle engel teşkil
etmemiştir. Farklı zamanlarda ya da toplumlarda kadının karşılaştığı yasaklar, kısıtlamalar ve yahut özgürlükler kendini sosyal,
siyasi ve dini haytta somut veriler ile göstermiştir. Kadının karşılaştığı bu değişken yapı, sanattan edebiyata,inançtan sosyal
haklara kadar etki etmiştir.

Bu kitap hayatın her alanında birçok rolde var olan çalışan kadını farklı disiplinlerin bilimsel kaleminden ele alan bir eserdir.
Kitabın herhangi bir bölümünde konu ele alınırken kasıtlı olarak feminist ya da misandrist bir çaba güdülmemiştir. Aksine kadın konusu tüm popülist yaklaşımlardan
uzak ve bilimsel temellere dayalı bir şekilde ele alınmıştır. Paleolitik Çağ'dan itibaren başlayarak günümüze kadar farklı çerçevelerde insan kadını ele alan
bölümler bu kitapta, Arkeoloji-Sanat Tarihi, Tarih, İnanç ve Felsefe, Edebiyat ve Kadın Çalışmaları olmak üzere beş alt başlık altında gruplandırılmıştır.
Ayrıca bu yayın, kadının Prehistorya'dan günümüze kadar olan varlığını ve var olma çabasını açığa çıkarmayı hedeflemektedir. Böylece farklı alanlaradan araştırmacıların da
yaralanabileceği disiplinlerarası bir eser olarak bilim dünyasındaki yerini alacaktır.

 

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz .......................................................................................................IX
BİRİNCİ BÖLÜM
ARKEOLOJİ – SANAT TARİHİ
Paleolitik Çağ Sanatında Kadın Heykelcikleri ..........................................3
İrfan Deniz YAMAN
Eski Yunan Heykeltıraşlığında Kadın ve Çıplaklık Üzerine ...................23
Meral HAKMAN
Eski Yunan’da Kadın ve Spor .................................................................47
Abdullah Yavuz AKINCI
Kanonik İncillerde Bahsi Geçen Kadın Figürlerin Bizans Sanatında
Temsili .....................................................................................................67
Ferda BARUT KEMİRTLEK
Bizans Sanatında Bir Hamilik Geleneği: Dul Kadın Baniler ................107
Hatice DEMİR
Ana Tanrıçadan İmparatoriçeye: Erken Bizans Dönemi’nde
Kutsallık ve İktidar ................................................................................129
Dilek MAKTAL CANKO
Kutsal Metinlerde ve Bizans Sanatında İsimsiz Bir Kadın:
Potiphar’ın Karısı ...................................................................................143
Pınar SERDAR DİNÇER
VI
İKİNCİ BÖLÜM
TARİH
Selçuklu Dünyasında Kadın ...................................................................167
Züriye ORUÇ
Birinci Dünya Savaşı’nın Egemenlik Anlayışına Etkisi: Kadınların
Siyasi Temsili ........................................................................................195
Meryem GÜNAYDIN
Cumhuriyet Öncesinde Türk Kadınının Hak Arayış Mücadelesi:
Dergiler ve Dernekler Üzerinden Genel Bir Değerlendirme .................265
Simge Deniz DEMİREL
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İNANÇ - FELSEFE
Roma Dininde Anadolu Kökenli Bir Tanrıça: Magna Mater .................285
Kamil DOĞANCI
Klasik Türk İslam Ahlakında Kadın ......................................................313
İrfan GÖRKAŞ
Femininity in Sufi sm: Ontology of Sex According to Ibn al-Arabî .......343
Cennet Ceren ÇAVUŞ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
EDEBİYAT
Kurbanlar ve Hainler: Eski Yunan’ın Kadın Kahramanları ...................363
Tuğba AYGAN
Female Goodness for Geoffrey Chaucer: Misconception or Intention? ....391
Ekmel Emrah HAKMAN
Fransız Yazınsal Kuramı ve Feminizmi Bağlamında Üç Kadın: Julia
Kristeva, Hélène Cixous ve Luce Irigaray .............................................439
Esra Başak AYDINALP
Türk Edebiyatında Kadın Konulu Çalışmaların Bibliyometrik Analizi ...467
Sevgi ÇALIŞIR ZENCİ
BEŞİNCİ BÖLÜM
KADIN ÇALIŞMALARI
Toplumun İçindeki Cinsiyet, Cinsiyetin İçindeki Toplum ....................483
Gülsüm HEKİMOĞLU
Başkaldırı ve Mücadele: Geçmişten Günümüze Kadın Hareketinin
Tarihsel Serüveni ve Medyanın İşlevselliği ..........................................509
Petek DURGEÇ
A Historical Background of Women’s Movements in Turkey ..............525
Sultan KOMUT BAKINÇ
A Queer Analysis of the Movie Portrait of a Lady on Fire: Did Love
Win in the 18th Century? .......................................................................541
Aykut SIĞIN
VII

 

Ürünün ağırlığı 0,796 gram 

 • Açıklama
  • Prehistorya Kadın

   Kadının en erken izi Venüüs heykelcikleri adıyla bilinen "sanat" eserleri yoluyla Paleolitik Çağ'da kendini gösterir.
   Normal ölmülerin dışında ve çıplak olarak tasvir edilen bu kadın heykelcikleri, bilinen tarihin en erken safhasında, kadının
   toplumsal yapıda kutsal bir nedenle ön plana .ıktığını gösterir. Neolitik Çağ'da ise yaygın ve baskın dinsel inancın kadın
   imajı olduğu anlaşılmaktadır. Bu çağlarda kadının dini bir karakter göstermesi, toplumda anaerkil düzenin varlığını işaret
   ettiği şeklinde kabul görür. Fakat sonraki dönemlerde arkeolojik ve yazınsal verilerin ortaya koyduğu üzere, eski çağın
   farklı toplumlarında ataerkil yapının baskın hale geldiği, buna çoğu zaman inancın dayanak gösterildiği ve bu düzenin
   günümüze dek sürdüğü görülür. Fakat ataerkillik kadının aileden siyasete kadar adının ve sözünün geçmesine bütünüyle engel teşkil
   etmemiştir. Farklı zamanlarda ya da toplumlarda kadının karşılaştığı yasaklar, kısıtlamalar ve yahut özgürlükler kendini sosyal,
   siyasi ve dini haytta somut veriler ile göstermiştir. Kadının karşılaştığı bu değişken yapı, sanattan edebiyata,inançtan sosyal
   haklara kadar etki etmiştir.

   Bu kitap hayatın her alanında birçok rolde var olan çalışan kadını farklı disiplinlerin bilimsel kaleminden ele alan bir eserdir.
   Kitabın herhangi bir bölümünde konu ele alınırken kasıtlı olarak feminist ya da misandrist bir çaba güdülmemiştir. Aksine kadın konusu tüm popülist yaklaşımlardan
   uzak ve bilimsel temellere dayalı bir şekilde ele alınmıştır. Paleolitik Çağ'dan itibaren başlayarak günümüze kadar farklı çerçevelerde insan kadını ele alan
   bölümler bu kitapta, Arkeoloji-Sanat Tarihi, Tarih, İnanç ve Felsefe, Edebiyat ve Kadın Çalışmaları olmak üzere beş alt başlık altında gruplandırılmıştır.
   Ayrıca bu yayın, kadının Prehistorya'dan günümüze kadar olan varlığını ve var olma çabasını açığa çıkarmayı hedeflemektedir. Böylece farklı alanlaradan araştırmacıların da
   yaralanabileceği disiplinlerarası bir eser olarak bilim dünyasındaki yerini alacaktır.

    

    

   İÇİNDEKİLER
   Önsöz .......................................................................................................IX
   BİRİNCİ BÖLÜM
   ARKEOLOJİ – SANAT TARİHİ
   Paleolitik Çağ Sanatında Kadın Heykelcikleri ..........................................3
   İrfan Deniz YAMAN
   Eski Yunan Heykeltıraşlığında Kadın ve Çıplaklık Üzerine ...................23
   Meral HAKMAN
   Eski Yunan’da Kadın ve Spor .................................................................47
   Abdullah Yavuz AKINCI
   Kanonik İncillerde Bahsi Geçen Kadın Figürlerin Bizans Sanatında
   Temsili .....................................................................................................67
   Ferda BARUT KEMİRTLEK
   Bizans Sanatında Bir Hamilik Geleneği: Dul Kadın Baniler ................107
   Hatice DEMİR
   Ana Tanrıçadan İmparatoriçeye: Erken Bizans Dönemi’nde
   Kutsallık ve İktidar ................................................................................129
   Dilek MAKTAL CANKO
   Kutsal Metinlerde ve Bizans Sanatında İsimsiz Bir Kadın:
   Potiphar’ın Karısı ...................................................................................143
   Pınar SERDAR DİNÇER
   VI
   İKİNCİ BÖLÜM
   TARİH
   Selçuklu Dünyasında Kadın ...................................................................167
   Züriye ORUÇ
   Birinci Dünya Savaşı’nın Egemenlik Anlayışına Etkisi: Kadınların
   Siyasi Temsili ........................................................................................195
   Meryem GÜNAYDIN
   Cumhuriyet Öncesinde Türk Kadınının Hak Arayış Mücadelesi:
   Dergiler ve Dernekler Üzerinden Genel Bir Değerlendirme .................265
   Simge Deniz DEMİREL
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   İNANÇ - FELSEFE
   Roma Dininde Anadolu Kökenli Bir Tanrıça: Magna Mater .................285
   Kamil DOĞANCI
   Klasik Türk İslam Ahlakında Kadın ......................................................313
   İrfan GÖRKAŞ
   Femininity in Sufi sm: Ontology of Sex According to Ibn al-Arabî .......343
   Cennet Ceren ÇAVUŞ
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
   EDEBİYAT
   Kurbanlar ve Hainler: Eski Yunan’ın Kadın Kahramanları ...................363
   Tuğba AYGAN
   Female Goodness for Geoffrey Chaucer: Misconception or Intention? ....391
   Ekmel Emrah HAKMAN
   Fransız Yazınsal Kuramı ve Feminizmi Bağlamında Üç Kadın: Julia
   Kristeva, Hélène Cixous ve Luce Irigaray .............................................439
   Esra Başak AYDINALP
   Türk Edebiyatında Kadın Konulu Çalışmaların Bibliyometrik Analizi ...467
   Sevgi ÇALIŞIR ZENCİ
   BEŞİNCİ BÖLÜM
   KADIN ÇALIŞMALARI
   Toplumun İçindeki Cinsiyet, Cinsiyetin İçindeki Toplum ....................483
   Gülsüm HEKİMOĞLU
   Başkaldırı ve Mücadele: Geçmişten Günümüze Kadın Hareketinin
   Tarihsel Serüveni ve Medyanın İşlevselliği ..........................................509
   Petek DURGEÇ
   A Historical Background of Women’s Movements in Turkey ..............525
   Sultan KOMUT BAKINÇ
   A Queer Analysis of the Movie Portrait of a Lady on Fire: Did Love
   Win in the 18th Century? .......................................................................541
   Aykut SIĞIN
   VII

    

   Ürünün ağırlığı 0,796 gram 

   Stok Kodu
   :
   9786050615197
   Boyut
   :
   16*24
   Sayfa Sayısı
   :
   557
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   14.08.2020
   Dili
   :
   Türkçe,İngilizce
   Arkeoloji   Sanat Tarihi   Tarih   Kadın   Prehistoya   Cumhuriyet   
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   126,00   
   126,00   
   2
   65,52   
   131,04   
   3
   44,52   
   133,56   
   6
   22,68   
   136,08   
   9
   15,40   
   138,60   
   Finansbank Kartları
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   126,00   
   126,00   
   2
   65,52   
   131,04   
   3
   44,52   
   133,56   
   6
   22,68   
   136,08   
   9
   15,40   
   138,60   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   126,00   
   126,00   
   2
   65,52   
   131,04   
   3
   44,52   
   133,56   
   6
   22,68   
   136,08   
   9
   15,40   
   138,60   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   126,00   
   126,00   
   2
   65,52   
   131,04   
   3
   44,52   
   133,56   
   6
   22,68   
   136,08   
   9
   15,40   
   138,60   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   126,00   
   126,00   
   2
   65,52   
   131,04   
   3
   44,52   
   133,56   
   6
   22,68   
   136,08   
   9
   15,40   
   138,60   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   126,00   
   126,00   
   2
   65,52   
   131,04   
   3
   44,52   
   133,56   
   6
   22,68   
   136,08   
   9
   15,40   
   138,60   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   126,00   
   126,00   
   2
   -   
   -   
   3
   -   
   -   
   6
   -   
   -   
   9
   -   
   -   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat