Sepetim (0) Toplam: 0,00TL
%20
Mit, Efsane, Destan ve Masallar

Hititler ve Eski Anadolu HalklarındaMit, Efsane, Destan ve Masallarİçerik,Köken,İlişki ve Kültürlerarası Etkileşimler

Liste Fiyatı : 150,00TL
İndirimli Fiyat : 120,00TL
Kazancınız : 30,00TL
Taksitli fiyat : 9 x 14,67TL
9786257799171
362323
Mit, Efsane, Destan ve Masallar
Mit, Efsane, Destan ve Masallar Hititler ve Eski Anadolu Halklarında İçerik,Köken,İlişki ve Kültürlerarası Etkileşimler
120.00

Mitler,ortak insan hafızasının binyıllar boyu yarattığı eşi benzeri olmayan yaşayan tarihin ta kendisidir. Mitsiz dünya mutsuz dünyadır söylemi kuru bir diyalektik olamaz; aksine miti olmayan ulusların kültürel; mit okumayan bireylerinse ruhsal fakirliğine ve kaçınılması olanaksız feci akıbetlerine işaret eder. Sadece bu olsa iyi de, mitsizlik ulus ve bireylere çok daha fazlasını kaybettirir. Miti olmayan uluslar iğreti zeminde otururlar, mülklerinin tapu senedi yok gibidir.Ulusları ulus yapan, yeni topraklar kazandıran,yeni uluslar ve devletler yaratan ve onları sürekli besleyen gene mitlerdir. Savaşların ve global ve kültürel kutuplaşmaların arkasında da mitlerin yattığı görülür. Dünyanın kaderi değiştirecek, insanlığı uzay çağına taşıyacak uygarlığın yaratıcısı Avrupa'yı doğuran,boğa kılığına girerek fettan kız ,,Avrupa''yı sırtında Girit'e kaçıran hovarda Zeus'un ta kendisidir. Benzersiz irfan ve ilham kaynağı olarak, edebiyattan sanata insan fantezi ve zevkini okşayan, bilimin her alanında benzersiz keşifler ve ölümsüz eserler yaratılmasına önayak olan,gene mitlerden başkası değildir. Miter, destan yazılır gibi zorla yaratılmaz, nice trajik olay ve oluşumların omsuzunda kendiliğinden oluşur.

Eski Anadolu'nun kendisi orta halli sayılacak mit zengini olması yanında, Sümer-Babil uygarlığının eşiğinde olmasının avantajlarını kullandı. Burada yaşayan halkalar oradan aldığı değerli eseleri kendi dağarcığındakilere ekleyince veya kendi zevk ve gereksinmelerine göre uyarlayınca dünya edebiyatında parmakla gösterilecek yeni eser ve mitler doğdu.

Bu kitap,çivi yazısıyla yazılmış metinleri çıkış noktası alarak Hitit, Eski Anadolu ve onun ortak dünyası Kuzey Suriye mitleri üzerine yazdığım geniş kapsamlı araştırmaların bir bölümüdür.Bize kadar ulaşan ve binlerce yıl önce ölüp gitmiş insan ve toplumların başına gelenleri, uğraşılarını ve en önemlisi "kolektif arzu"larını sansür tanımayan canlı bir dille anlatan mitlerin hepsini de tüm yönleriyle tanıtır ve analizini yapar. Kökenleri kadar sonraki devirlere yaptığı etkileri de inceler.Konuları eksiksiz derleyip toparladığı ve sunduğu için bu şekliyle el kitabı olmaya ve ana kaynak olarak kullanılmaya adaydır. Mitlerin kendisi kadar, en başta, Tevrat hariç pagan kültür düşmanı tek tanrılı dinlerin elinden nasıl hışma uğradığı da mitografik araştırmaların bir parçasıdır. Okunması acıdır, aklı başında yazanı da okuyanı da öfkelendirir, ama gene de kitapta geniş yer ayrılmıştır.

En başta Ullikummi destanı olmak üzere, burada ham madde olarak anlattığım mitlerin kalbur üstünde gelen en kayda değer kısımlarını temel alarak yazdığım ikinci kitap, tamamen mitolojik bir romandır ve her bakımdan hem şimdiye dek yazdıklarımdan hem de buradakinden çok farklıdır. Kendi türünün bir ilkidir. Benzersiz ve nefes kesen bir roman olarak okunacak,sizleri Taş Devri'nden Demir Devri'ne kadar Anadolu ve yakın Doğu'nun en ücra köşelerine kadar götürecek, olmadık tanrı,insan,cin,şeytan,melek ve değişik coğrafyalarla tanıştıracak,hafızalarda uzun yıllar unutulmayacak derin izler bırakacaktır.

Ahmet Ünal Münih Üniversitesi Eski Anadolu Dilleri ve Hititoloji Bölümü eski başkanı, Eski Anadolu ve Mezopotamya kültürleri ve Hititçe başta olmak üzere ölü diller uzmanıdır, tarihçidir,arkeologtur ve çok sayıda  kazılara katılmıştır. Çok yönlü araştırmaları yanında sayısız inceleme gezileri sayesinde Anadolu'yu gerek modern ve gerekse eski tarihi, kültürleri, halkları ve coğrafyasıyla çok iyi tanır. Çok sayıda dilde basılmış çivi yazılı metin yayınları, sözlük,dilbilgisi,tarih,arkeoloji,kazı raporu ,tarihi coğrafya,topografya,filoloji,dil ve arkeolojik veriler arasındaki ilişkiler, din tarihi, falcılık, büyücülük,edebiyeat,mitoloji,leksikografik araştırmalar,sanat,kadının konumu,kraliçe Puduhepa,mutfak,müzik,dans,eğlence,at eğitimi,Oryantalizm ve kültür sömürüsü hakkında fazla sayıda önemli araştırma, kitap ve makalenin yazarıdır. Tarih, dilbilgisi ve sözlükler gibi eserlerinden pek çoğu el kitabı niteliğini taşır.

 

İçindekiler
Önsöz .....................................................................................................VII-IX
Giriş............................................................................................................. 1-6
Mitolojileri Anlamaya Yetecek Kadar Hitit Tarihi .................................... 7-42
Mitoloji ile Din İlişkileri Açısından Hitit Dininin Genel Yapısı,
Ayinler, Törenler, Bayramlar .................................................................43-110
Mitlerde Yatan Mistik: Uzun Yıllar İnsanları Avutan, Hatta Uyutan,
ama Hayal ve Ruhlarını Besleyen, Eğlendiren, Yeni Uluslar Kadar
Husumetler ve Savaşlar da Yaratan Mit Tarih midir, Masal mıdır,
Safsata mıdır, Yoksa Kuru Edebiyat mı? .............................................111-122
Okuma Parçası: Efsanesiz, Masalsız, Hafızasız, Ruhsuz, Kurumuş,
Kirlenmiş, İçi Geçmiş Irmaklar, Dağlar ve Kimlerin ve Kurduğu
Bilinmeyen Kerpiç, Kereste ve Kamış Yığını Kentler ....................... 123-158
Bir Edebiyat Türü Olarak Mit Nedir, Ne Değildir, Herkesi Tatmin
Edici Ortak Bir Tarifi Yapılabilmiş midir? ............................................ 159-169
Bunca Sosyolog, Psikolog, Etnolog, Antropolog, Mitograf,
Edebiyatçı, Tarihçi ve Din Bilimcilerin Merceği Altına Alınarak
Didik Didik İncelenen, Olmadık Kılıklara Sokulan ve Akıl Almaz
İşlevlerle Tıka Basa Doldurulan Mitler .............................................. 170-174
Eski Anadolu’da Mitlerin Doğuşu, Gelişmesi, Durumu, Konumu,
İşlevi ve Özellikleri ............................................................................. 175-181
Mitler ve Anlatım Aracı Olarak Diller: Mitlerin Oluşum, Gelişim
ve Özellikle Sözlü ve Yazılı Anlatımında Karmaşık Düşünce
Sistemlerinin İfadesini Köstekleyen Nedenlerden Biri Olarak Dil
Yetersizliği .......................................................................................... 182-188
Hititlerin Kendi Yarattıkları veya Anayurtlarından Getirdikleri
Ulusal Mitleri Var mıydı ve İşgal Ettikleri Toprakların Dört Bir
Yanında Dinleniyor muydu? ............................................................... 189-190

Mitlerde Taksonomi ve Diğer Edebiyat Türleriyle İlişkisi .........................191
Çeşit ve Kökenlerine Göre Anadolu Mitleri ..............................................192
Yerli Anadolu, Hatti ve Trans Kafkasya Kökenli Mitler..................... 193-194
Fırtına Tanrısı ile Dev Yılan İlluyanka Arasındaki Amansız Dövüş
ve Tanrısal Yenilginin Yarattığı Amansız Felâketler ........................... 195-203
İlluyanka Mitinin Klasik Devirle İlişkisi ve Typhon Benzetmesi ....... 204-207
Mevsimlerin Mitlere Yansıtılan Muammalı Döngüsel Oyunu:
Eski Anadoluluların Pek Sevdikleri Kaybolan ve Bulunarak Geri
Getirilen Tanrı Mitleri ......................................................................... 208-215
Bitki, Tarım ve Mevsimler Tanrısı Telipinu’nun Küsüp
Gitmesinden Sonra Kilitlenen, Tanınmaz Hăle Gelen ve Kötürüm
Olan Kışın Metaforu Perişan Doğa ..................................................... 216-220
Telipinu Mitinin Dünya Edebiyatındaki Yeri ve Grek Mitleriyle
Olan Muhtemel İlişkileri ..................................................................... 221-226
Telipinu Dışında Kalan Başkaca Anadolu Kökenli Kaybolan Tanrı
Mitleri .........................................................................................................227
İşte Kıyamet Günü Diye Buna Derler! Güneşin Kaybolmasının
Doğurduğu Korkunç Felaketler ..................................................................228
Kızıp, Küsüp Gitmek Çok Moda ya: Kaybolma Sırası Şimdi de
Önemli Koruyucu Tanrılardan İnar’da ................................................ 229-235
İnar ve Grek Efsaneleri Arasında İlişki Kurulabilir mi? .............................231
Artık Tanrıların Tanrısı Fırtına Tanrısı da Kaybolursa! ..............................232
Kıyamet Günü Gelmişçesine Gökte Şimşekler Çakıyor, Yere Düşen
Ay Korkudan Zangır Zangır Titriyor, İnsanlar Panikliyor .................. 233-235
King Kongları Aratmayan ve Dağ Devirmeye Giden Dev Yaratık
Dilbaz .................................................................................................. 236-237
İnsanların Şu Başına Gelenlere Bakın! Sağlık Tanrısı Kamruşepa
da Kayboluyor, Halk Perişan Oluyor, Koruyucusuz, Doktorsuz ve
İlaçsız Kalıyor! ......................................................................................... 238-240
İçerik, Üslup ve Kapsam Açısından Çok Daha Zengin Hurri
Efsaneleri Melankolik Anadolu Bozkırlarında Yaşayanların Yavan
Ruh Dünyalarına Su Serpiyor, Biraz da Olsa Neşe ve Renk Katıyor . 241-242

Tanrısallığa Karşı Ayaklanmaların Öncüsü Kumarbi:
Meslektaşlarını Hafi fe Alan, Onlarla Alay Eden, Çocuk Ruhlu,
Şakacı, Biraz da Otorite Tanımayan Devrimci Bir Tanrı: Kumarbi
ve Şeytanın Bile Aklına Gelmeyecek Muziplikleri ............................ 243-246
Kumarbi Mitinin Babil’den Aldıkları ve Klasik Yunan Mitolojisine
Yansıyan Tarafl arı .......................................................................................247
Büyük Ayaklanma Başlıyor: Her Yana Dehşet Saçan Korkunç Taş
Azman Ullikummi Doğuyor ve Gelişiyor. Onu Gören Tanrılar
Paniğe Kapılıyor ve Dağ Bayır Kaçacak Yer Arıyorlar ...................... 248-268
Okuma Parçası: Ullikummi Destanı’nın Tam Çevirisi ....................... 269-278
Taş Dev Yaratık Ullikummi’nin Diğer Kültürlerdeki Benzerleri ........ 279-281
Dev Yaratıklardan Pek Hoşlanan Hurrilerin Bir Başka Efsanesi
Daha: Deniz’in Kızı, Deniz Canavarı Hedammu ve Kumarbi ........... 282-285
Zavallı Yetim Gümüş’ün Hüzün Veren Masalı ve Sürprizlerle Dolu
Sonu .................................................................................................... 286-287
Deniz’in Güneş’i Kaçırması ve Telipinu’nun Deniz’ın Kızıyla Evlenmesi 288
Güneş Tanrısıyla İneğin Birleşmesinden Doğan Buluntu Bebek,
Çocuksuz Balıkçı Ailesini Mutlu Ediyor ............................................ 289-291
Anadolu Dışı Kültürlerle İlişkileri ve Etkileşimler ............................. 292-293
Hurrice-Hititçe İki Dilli Anekdotlardan Örnekler ............................... 294-296
Fırtına Tanrısı Tenezzül Buyurup Yeraltına Güneş’i Ziyarete Gidiyor ... 297-299
Günlük Yaşamın Bir Parçası Olduğu Kadar Büyücülük ve Tıbbî
Tedavide Büyük İşlevler Üstlenen Ateş de Kayboluyor! .................... 300-302
Evvel Zamanda Olmuş Bitmiş Volkan Patlamasıyla İlgili
Anımsamalar veya Efsaneler Var mıydı? ............................................ 303-310
Köklü Uygarlık, Teoloji, Edebiyat, Bilgi ve İrfan Merkezi
Mezopotamya, Bu Alanlarda Az Gelişmiş Olan Anadolu’yu Bitmek
Tükenmek Bilmeyen Mitolojik Kaynaklarıyla da Besliyordu ....................311
Sümer Babil Ruhunun Eşsiz Eseri Gilgamiş Efsanesi ........................ 312-318
Gilgamiş ve Grek Efsaneleri .......................................................................319

Mezopotamya ve Hurri Dünyasından Aktarılan Diğer Efsaneler ...............320
Miken Çağı Öncesinde Kahramanlar Büyük Ziyafetler Eşliğinde
Ok Atma Yarışı Düzenliyorlar: Keskin Nişancı Gurparanza ......................321
Tatlı Bir Aşk Uğruna Geçim Kaynağı Avcılığı, Tanrıları ve
Annesini İhmal Eden Keşşi’nın Başına Gelenler ................................ 322-324
“Neyleyim ben altını gümüşü, sığırı koyunu, okşayıp koklayacak,
pışpışlayacak bir oğlum olmayınca!”, Diye Yakınan Kısır Gariban
Appu .................................................................................................... 325-326
Birer Batında Otuz Erkek Otuz Kız Çocuğu Doğurarak Rekor
Kıran Hurrili Kaneş Kraliçesinin Hikâyesi ........................................ 327-330
Efsanenin Sonraki Devirlere Etkileri ve Erkek Çocuklarını Atan,
Kızlarını Bırakan Kraliçenin Amazonlarla Olan Yakın Benzerliği ..... 331-336
Hemcinslerinin Etiyle Beslenmeyi Çoktan Unutmuş Toplumların
İçinde Yaşayan Yamyamların İzleri Var mıydi? .................................. 337-339
Ölüler Dünyasında Perişan Ruhların Başına Gelen Hüzünlü ve
İğrenç Olaylar ..................................................................................... 340-341
At Tanrısı Pirva ve İlahi “Kraliçe” Katahha ile İlgili Bir Efsane Parçası ...342
Akad Kralları Sargon ve Naramsin’in Efsaneleştirilmiş
Kahramanlıkları .................................................................................. 343-350
Yabancı Tüccarların Faaliyetleriyle İlgili Anımsamalar .............................351
Ugarit, Kuzey Suriye ve Levant Kökenli Mitler .........................................352
Aşertu ve Elkunirşa ............................................................................. 353-354
Anadolu ve Suriye Mitlerden Artakalanlar: Anadolu Mitleri ve
Efsaneleri Antik Dünyaya ve Günümüze Bir Şeyler Vermiş midir? ... 355-363
Ve Mitlerle İlgili Söylenmesi veya Söylenmemesi Gereken Son
Sözlerden Bazıları ............................................................................... 364-367
Mitsizleşen, Ruhsuzlaşan ve Mutsuzlaşan Anadolu: Anadolu
Mitleri Kimlerin Gazabına Uğradı, Niçin Unutuldu? ......................... 368-394
Daha Fazlasını Okumak İsteyenlere Seçilmiş Bibliyografya ............. 395-403

 

 

 • Açıklama
  • Mitler,ortak insan hafızasının binyıllar boyu yarattığı eşi benzeri olmayan yaşayan tarihin ta kendisidir. Mitsiz dünya mutsuz dünyadır söylemi kuru bir diyalektik olamaz; aksine miti olmayan ulusların kültürel; mit okumayan bireylerinse ruhsal fakirliğine ve kaçınılması olanaksız feci akıbetlerine işaret eder. Sadece bu olsa iyi de, mitsizlik ulus ve bireylere çok daha fazlasını kaybettirir. Miti olmayan uluslar iğreti zeminde otururlar, mülklerinin tapu senedi yok gibidir.Ulusları ulus yapan, yeni topraklar kazandıran,yeni uluslar ve devletler yaratan ve onları sürekli besleyen gene mitlerdir. Savaşların ve global ve kültürel kutuplaşmaların arkasında da mitlerin yattığı görülür. Dünyanın kaderi değiştirecek, insanlığı uzay çağına taşıyacak uygarlığın yaratıcısı Avrupa'yı doğuran,boğa kılığına girerek fettan kız ,,Avrupa''yı sırtında Girit'e kaçıran hovarda Zeus'un ta kendisidir. Benzersiz irfan ve ilham kaynağı olarak, edebiyattan sanata insan fantezi ve zevkini okşayan, bilimin her alanında benzersiz keşifler ve ölümsüz eserler yaratılmasına önayak olan,gene mitlerden başkası değildir. Miter, destan yazılır gibi zorla yaratılmaz, nice trajik olay ve oluşumların omsuzunda kendiliğinden oluşur.

   Eski Anadolu'nun kendisi orta halli sayılacak mit zengini olması yanında, Sümer-Babil uygarlığının eşiğinde olmasının avantajlarını kullandı. Burada yaşayan halkalar oradan aldığı değerli eseleri kendi dağarcığındakilere ekleyince veya kendi zevk ve gereksinmelerine göre uyarlayınca dünya edebiyatında parmakla gösterilecek yeni eser ve mitler doğdu.

   Bu kitap,çivi yazısıyla yazılmış metinleri çıkış noktası alarak Hitit, Eski Anadolu ve onun ortak dünyası Kuzey Suriye mitleri üzerine yazdığım geniş kapsamlı araştırmaların bir bölümüdür.Bize kadar ulaşan ve binlerce yıl önce ölüp gitmiş insan ve toplumların başına gelenleri, uğraşılarını ve en önemlisi "kolektif arzu"larını sansür tanımayan canlı bir dille anlatan mitlerin hepsini de tüm yönleriyle tanıtır ve analizini yapar. Kökenleri kadar sonraki devirlere yaptığı etkileri de inceler.Konuları eksiksiz derleyip toparladığı ve sunduğu için bu şekliyle el kitabı olmaya ve ana kaynak olarak kullanılmaya adaydır. Mitlerin kendisi kadar, en başta, Tevrat hariç pagan kültür düşmanı tek tanrılı dinlerin elinden nasıl hışma uğradığı da mitografik araştırmaların bir parçasıdır. Okunması acıdır, aklı başında yazanı da okuyanı da öfkelendirir, ama gene de kitapta geniş yer ayrılmıştır.

   En başta Ullikummi destanı olmak üzere, burada ham madde olarak anlattığım mitlerin kalbur üstünde gelen en kayda değer kısımlarını temel alarak yazdığım ikinci kitap, tamamen mitolojik bir romandır ve her bakımdan hem şimdiye dek yazdıklarımdan hem de buradakinden çok farklıdır. Kendi türünün bir ilkidir. Benzersiz ve nefes kesen bir roman olarak okunacak,sizleri Taş Devri'nden Demir Devri'ne kadar Anadolu ve yakın Doğu'nun en ücra köşelerine kadar götürecek, olmadık tanrı,insan,cin,şeytan,melek ve değişik coğrafyalarla tanıştıracak,hafızalarda uzun yıllar unutulmayacak derin izler bırakacaktır.

   Ahmet Ünal Münih Üniversitesi Eski Anadolu Dilleri ve Hititoloji Bölümü eski başkanı, Eski Anadolu ve Mezopotamya kültürleri ve Hititçe başta olmak üzere ölü diller uzmanıdır, tarihçidir,arkeologtur ve çok sayıda  kazılara katılmıştır. Çok yönlü araştırmaları yanında sayısız inceleme gezileri sayesinde Anadolu'yu gerek modern ve gerekse eski tarihi, kültürleri, halkları ve coğrafyasıyla çok iyi tanır. Çok sayıda dilde basılmış çivi yazılı metin yayınları, sözlük,dilbilgisi,tarih,arkeoloji,kazı raporu ,tarihi coğrafya,topografya,filoloji,dil ve arkeolojik veriler arasındaki ilişkiler, din tarihi, falcılık, büyücülük,edebiyeat,mitoloji,leksikografik araştırmalar,sanat,kadının konumu,kraliçe Puduhepa,mutfak,müzik,dans,eğlence,at eğitimi,Oryantalizm ve kültür sömürüsü hakkında fazla sayıda önemli araştırma, kitap ve makalenin yazarıdır. Tarih, dilbilgisi ve sözlükler gibi eserlerinden pek çoğu el kitabı niteliğini taşır.

    

   İçindekiler
   Önsöz .....................................................................................................VII-IX
   Giriş............................................................................................................. 1-6
   Mitolojileri Anlamaya Yetecek Kadar Hitit Tarihi .................................... 7-42
   Mitoloji ile Din İlişkileri Açısından Hitit Dininin Genel Yapısı,
   Ayinler, Törenler, Bayramlar .................................................................43-110
   Mitlerde Yatan Mistik: Uzun Yıllar İnsanları Avutan, Hatta Uyutan,
   ama Hayal ve Ruhlarını Besleyen, Eğlendiren, Yeni Uluslar Kadar
   Husumetler ve Savaşlar da Yaratan Mit Tarih midir, Masal mıdır,
   Safsata mıdır, Yoksa Kuru Edebiyat mı? .............................................111-122
   Okuma Parçası: Efsanesiz, Masalsız, Hafızasız, Ruhsuz, Kurumuş,
   Kirlenmiş, İçi Geçmiş Irmaklar, Dağlar ve Kimlerin ve Kurduğu
   Bilinmeyen Kerpiç, Kereste ve Kamış Yığını Kentler ....................... 123-158
   Bir Edebiyat Türü Olarak Mit Nedir, Ne Değildir, Herkesi Tatmin
   Edici Ortak Bir Tarifi Yapılabilmiş midir? ............................................ 159-169
   Bunca Sosyolog, Psikolog, Etnolog, Antropolog, Mitograf,
   Edebiyatçı, Tarihçi ve Din Bilimcilerin Merceği Altına Alınarak
   Didik Didik İncelenen, Olmadık Kılıklara Sokulan ve Akıl Almaz
   İşlevlerle Tıka Basa Doldurulan Mitler .............................................. 170-174
   Eski Anadolu’da Mitlerin Doğuşu, Gelişmesi, Durumu, Konumu,
   İşlevi ve Özellikleri ............................................................................. 175-181
   Mitler ve Anlatım Aracı Olarak Diller: Mitlerin Oluşum, Gelişim
   ve Özellikle Sözlü ve Yazılı Anlatımında Karmaşık Düşünce
   Sistemlerinin İfadesini Köstekleyen Nedenlerden Biri Olarak Dil
   Yetersizliği .......................................................................................... 182-188
   Hititlerin Kendi Yarattıkları veya Anayurtlarından Getirdikleri
   Ulusal Mitleri Var mıydı ve İşgal Ettikleri Toprakların Dört Bir
   Yanında Dinleniyor muydu? ............................................................... 189-190

   Mitlerde Taksonomi ve Diğer Edebiyat Türleriyle İlişkisi .........................191
   Çeşit ve Kökenlerine Göre Anadolu Mitleri ..............................................192
   Yerli Anadolu, Hatti ve Trans Kafkasya Kökenli Mitler..................... 193-194
   Fırtına Tanrısı ile Dev Yılan İlluyanka Arasındaki Amansız Dövüş
   ve Tanrısal Yenilginin Yarattığı Amansız Felâketler ........................... 195-203
   İlluyanka Mitinin Klasik Devirle İlişkisi ve Typhon Benzetmesi ....... 204-207
   Mevsimlerin Mitlere Yansıtılan Muammalı Döngüsel Oyunu:
   Eski Anadoluluların Pek Sevdikleri Kaybolan ve Bulunarak Geri
   Getirilen Tanrı Mitleri ......................................................................... 208-215
   Bitki, Tarım ve Mevsimler Tanrısı Telipinu’nun Küsüp
   Gitmesinden Sonra Kilitlenen, Tanınmaz Hăle Gelen ve Kötürüm
   Olan Kışın Metaforu Perişan Doğa ..................................................... 216-220
   Telipinu Mitinin Dünya Edebiyatındaki Yeri ve Grek Mitleriyle
   Olan Muhtemel İlişkileri ..................................................................... 221-226
   Telipinu Dışında Kalan Başkaca Anadolu Kökenli Kaybolan Tanrı
   Mitleri .........................................................................................................227
   İşte Kıyamet Günü Diye Buna Derler! Güneşin Kaybolmasının
   Doğurduğu Korkunç Felaketler ..................................................................228
   Kızıp, Küsüp Gitmek Çok Moda ya: Kaybolma Sırası Şimdi de
   Önemli Koruyucu Tanrılardan İnar’da ................................................ 229-235
   İnar ve Grek Efsaneleri Arasında İlişki Kurulabilir mi? .............................231
   Artık Tanrıların Tanrısı Fırtına Tanrısı da Kaybolursa! ..............................232
   Kıyamet Günü Gelmişçesine Gökte Şimşekler Çakıyor, Yere Düşen
   Ay Korkudan Zangır Zangır Titriyor, İnsanlar Panikliyor .................. 233-235
   King Kongları Aratmayan ve Dağ Devirmeye Giden Dev Yaratık
   Dilbaz .................................................................................................. 236-237
   İnsanların Şu Başına Gelenlere Bakın! Sağlık Tanrısı Kamruşepa
   da Kayboluyor, Halk Perişan Oluyor, Koruyucusuz, Doktorsuz ve
   İlaçsız Kalıyor! ......................................................................................... 238-240
   İçerik, Üslup ve Kapsam Açısından Çok Daha Zengin Hurri
   Efsaneleri Melankolik Anadolu Bozkırlarında Yaşayanların Yavan
   Ruh Dünyalarına Su Serpiyor, Biraz da Olsa Neşe ve Renk Katıyor . 241-242

   Tanrısallığa Karşı Ayaklanmaların Öncüsü Kumarbi:
   Meslektaşlarını Hafi fe Alan, Onlarla Alay Eden, Çocuk Ruhlu,
   Şakacı, Biraz da Otorite Tanımayan Devrimci Bir Tanrı: Kumarbi
   ve Şeytanın Bile Aklına Gelmeyecek Muziplikleri ............................ 243-246
   Kumarbi Mitinin Babil’den Aldıkları ve Klasik Yunan Mitolojisine
   Yansıyan Tarafl arı .......................................................................................247
   Büyük Ayaklanma Başlıyor: Her Yana Dehşet Saçan Korkunç Taş
   Azman Ullikummi Doğuyor ve Gelişiyor. Onu Gören Tanrılar
   Paniğe Kapılıyor ve Dağ Bayır Kaçacak Yer Arıyorlar ...................... 248-268
   Okuma Parçası: Ullikummi Destanı’nın Tam Çevirisi ....................... 269-278
   Taş Dev Yaratık Ullikummi’nin Diğer Kültürlerdeki Benzerleri ........ 279-281
   Dev Yaratıklardan Pek Hoşlanan Hurrilerin Bir Başka Efsanesi
   Daha: Deniz’in Kızı, Deniz Canavarı Hedammu ve Kumarbi ........... 282-285
   Zavallı Yetim Gümüş’ün Hüzün Veren Masalı ve Sürprizlerle Dolu
   Sonu .................................................................................................... 286-287
   Deniz’in Güneş’i Kaçırması ve Telipinu’nun Deniz’ın Kızıyla Evlenmesi 288
   Güneş Tanrısıyla İneğin Birleşmesinden Doğan Buluntu Bebek,
   Çocuksuz Balıkçı Ailesini Mutlu Ediyor ............................................ 289-291
   Anadolu Dışı Kültürlerle İlişkileri ve Etkileşimler ............................. 292-293
   Hurrice-Hititçe İki Dilli Anekdotlardan Örnekler ............................... 294-296
   Fırtına Tanrısı Tenezzül Buyurup Yeraltına Güneş’i Ziyarete Gidiyor ... 297-299
   Günlük Yaşamın Bir Parçası Olduğu Kadar Büyücülük ve Tıbbî
   Tedavide Büyük İşlevler Üstlenen Ateş de Kayboluyor! .................... 300-302
   Evvel Zamanda Olmuş Bitmiş Volkan Patlamasıyla İlgili
   Anımsamalar veya Efsaneler Var mıydı? ............................................ 303-310
   Köklü Uygarlık, Teoloji, Edebiyat, Bilgi ve İrfan Merkezi
   Mezopotamya, Bu Alanlarda Az Gelişmiş Olan Anadolu’yu Bitmek
   Tükenmek Bilmeyen Mitolojik Kaynaklarıyla da Besliyordu ....................311
   Sümer Babil Ruhunun Eşsiz Eseri Gilgamiş Efsanesi ........................ 312-318
   Gilgamiş ve Grek Efsaneleri .......................................................................319

   Mezopotamya ve Hurri Dünyasından Aktarılan Diğer Efsaneler ...............320
   Miken Çağı Öncesinde Kahramanlar Büyük Ziyafetler Eşliğinde
   Ok Atma Yarışı Düzenliyorlar: Keskin Nişancı Gurparanza ......................321
   Tatlı Bir Aşk Uğruna Geçim Kaynağı Avcılığı, Tanrıları ve
   Annesini İhmal Eden Keşşi’nın Başına Gelenler ................................ 322-324
   “Neyleyim ben altını gümüşü, sığırı koyunu, okşayıp koklayacak,
   pışpışlayacak bir oğlum olmayınca!”, Diye Yakınan Kısır Gariban
   Appu .................................................................................................... 325-326
   Birer Batında Otuz Erkek Otuz Kız Çocuğu Doğurarak Rekor
   Kıran Hurrili Kaneş Kraliçesinin Hikâyesi ........................................ 327-330
   Efsanenin Sonraki Devirlere Etkileri ve Erkek Çocuklarını Atan,
   Kızlarını Bırakan Kraliçenin Amazonlarla Olan Yakın Benzerliği ..... 331-336
   Hemcinslerinin Etiyle Beslenmeyi Çoktan Unutmuş Toplumların
   İçinde Yaşayan Yamyamların İzleri Var mıydi? .................................. 337-339
   Ölüler Dünyasında Perişan Ruhların Başına Gelen Hüzünlü ve
   İğrenç Olaylar ..................................................................................... 340-341
   At Tanrısı Pirva ve İlahi “Kraliçe” Katahha ile İlgili Bir Efsane Parçası ...342
   Akad Kralları Sargon ve Naramsin’in Efsaneleştirilmiş
   Kahramanlıkları .................................................................................. 343-350
   Yabancı Tüccarların Faaliyetleriyle İlgili Anımsamalar .............................351
   Ugarit, Kuzey Suriye ve Levant Kökenli Mitler .........................................352
   Aşertu ve Elkunirşa ............................................................................. 353-354
   Anadolu ve Suriye Mitlerden Artakalanlar: Anadolu Mitleri ve
   Efsaneleri Antik Dünyaya ve Günümüze Bir Şeyler Vermiş midir? ... 355-363
   Ve Mitlerle İlgili Söylenmesi veya Söylenmemesi Gereken Son
   Sözlerden Bazıları ............................................................................... 364-367
   Mitsizleşen, Ruhsuzlaşan ve Mutsuzlaşan Anadolu: Anadolu
   Mitleri Kimlerin Gazabına Uğradı, Niçin Unutuldu? ......................... 368-394
   Daha Fazlasını Okumak İsteyenlere Seçilmiş Bibliyografya ............. 395-403

    

    

   Stok Kodu
   :
   9786257799171
   Boyut
   :
   16*24
   Sayfa Sayısı
   :
   403
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Basım Tarihi
   :
   29/12/2020
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   120,00   
   120,00   
   2
   62,40   
   124,80   
   3
   42,40   
   127,20   
   6
   21,60   
   129,60   
   9
   14,67   
   132,00   
   Finansbank Kartları
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   120,00   
   120,00   
   2
   62,40   
   124,80   
   3
   42,40   
   127,20   
   6
   21,60   
   129,60   
   9
   14,67   
   132,00   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   120,00   
   120,00   
   2
   62,40   
   124,80   
   3
   42,40   
   127,20   
   6
   21,60   
   129,60   
   9
   14,67   
   132,00   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   120,00   
   120,00   
   2
   62,40   
   124,80   
   3
   42,40   
   127,20   
   6
   21,60   
   129,60   
   9
   14,67   
   132,00   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   120,00   
   120,00   
   2
   62,40   
   124,80   
   3
   42,40   
   127,20   
   6
   21,60   
   129,60   
   9
   14,67   
   132,00   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   120,00   
   120,00   
   2
   62,40   
   124,80   
   3
   42,40   
   127,20   
   6
   21,60   
   129,60   
   9
   14,67   
   132,00   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   120,00   
   120,00   
   2
   -   
   -   
   3
   -   
   -   
   6
   -   
   -   
   9
   -   
   -   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat