Sepetim (0) Toplam: 0,00TL
%20
Linguae Hethiticae Grammatica. Hititçe Dilbilgisi

Linguae Hethiticae Grammatica. Hititçe Dilbilgisi

Liste Fiyatı : 500,00TL
İndirimli Fiyat : 400,00TL
Kazancınız : 100,00TL
Taksitli fiyat : 9 x 48,89TL
%20
Temin süresi 3 gündür.
9786059636711
362103
Linguae Hethiticae Grammatica. Hititçe Dilbilgisi
Linguae Hethiticae Grammatica. Hititçe Dilbilgisi
400.00


Ölü veya yaşayan dil öğrenme hususunda bezeri az görülen sorunlu, beceriksiz, özürlü ve çileli bir ülkede yaşıyoruz.
Bir zamanların eşsiz dil müzesi Anadolu halkının bugün yabancu dilleri en zor ve ateş pahasında öğrenmesi ve sürekli sınıfta
kalması büyük bir pedagojik ayıptır! Bazı savların aksine insanları haksız yere toptan yeteneksiz ilan etmek mümkün olmadığına
göre özür Snelman'ın mantığıyla öğretmesini beceremeyenlerdedir. Ülkede şöyle bir dolaşın, müze, dağ, bayır, çeşme bahçe,
mezarlık, kafe ve hatta ahırlarda bile eski dillerin belgelerini görürsünüz. İnsanlar bir zamanlar o güzelim dillerin
hepsini de harıl harıl konuşuyor, dertlerini masllarını, efsanelerini, tarihlerini, edebiyatlarını ve diğer duygularını
anlatıyorlardı. Dünyada az sekiz dilin aynı anda konuşulması ve yazılması bir Tevrat uydurması Babil Kulesi safsatası değil
gerçeğin ta kendisidir. Nasıl oldu da dil cahili olduk çıktık!

Hititçe toplam dört bin yıllık Anadolu tarihinin yaklaşık bin yılına idare ve edebiyat dililiği yapmıştır.
Çözüleli bir asırdan fazla zaman geçmiştir; insanların bu derece önemli bir mirasla direk tanıştıracak deskriptif bir
dilbilgisinin yazılmamış olması, ülkede dillere karşı takınılan kayıtsız tavrın ibret berici bir göstergesidir. Burada
ilk kez sunduğum Hititçe dilbilgisinin gecikmeli de olsa bu acil gereksinimi karşılayacağını umarım.

 

İÇİNDEKİLER

Önsöz

I.Giriş ve Genel Açıklamalar

II.Hızlı ve Kolay Dil Öğrenme Yollarından Biri: Hiç Yılmadan Bolca Me­tin Okumak. Henüz Başlarken Uygulamalı Metin Örnekleri

 1. Iguwa Kralının Seyisler Başı'na Yazdığı ve Hal Hatır Sorduğu Kısa Not, KBo 18.4
 2. Kralın Kuikui§anda'ya Yazdığı Ortaköy Kökenli Bir Mektup, Or 90/1400
 3. Bir Hitit Kraliçesinin Krala Yazdığı Mektup
 4. Bir Bayram Tasfiri Metninden, KUB 10.91 öy. ii
 5. Hitit Kralının Memuru ve Ordu Kumandanı Himuili'ye Mektubu, Maşat, HBM 31

III.Hitit Dilinin Kısa Tarihi ve Diğer Hint-Avrupa Dilleriyle Olan Akraba­lık ilişkileri 

IV. Hititçenin Çözülmesinin Kısa Tarihçesi

V.Hititler ve Hititçe Anadolu'da Ne Zamandan Beri Gözükmeye Başlıyor? 

VI.Hititçenin Dil Kronolojisi: Eski, Orta, Geç Dönem Hititçesi Diye Devirlere Ayırmaya Gerek Var mı?

VII. Lengüistik Malzeme ve Metin Yayınları

Gramer Bölümü

VIII. Sözcük Türleri

IX. Anlam Bilim (Semantik)

X. Sözcük Türetme Şekil ve Yöntemleri: Sözcük Türeten Ekler

-war İle Sona Eren Sözcükler

 

-mar İle Sona Eren Sözcükler

 

ve -h-Köklüler

 

-a/n ve i/n Köklü Karışık isimler

 

 

Çekimleri Gayri Muntazam Yapılan ve Kökten ablautlu İsimlerden Seçilmiş Örnekler

 • Hitit Gramerine Girmiş Yabancı Çekim Şekilleri
 • Sıfatlar 
 • Şahıs Zamirleri (pronomen) 

Bağımsız Şahıs Zamirleri 

Enklitik Şahıs Zamirleri

Enklitik Mülkiyet (İyelik) Zamirleri (possessive pronoun)

Mülkiyet Zamirlerinin Akadca Şekilleri

işaret Zamirleri

Soru (Interrogativ) ve İzafıyet (relativ) Zamirleri

Belgisiz Zamirler (Indefinitpronomina)

 • Sayılar/Rakamlar
 • Fiil (Verbum)
  Fiil Türetme Ekleri

İsimlerden Fiil Türetme Yöntemleri

Supinum

Verbalsubstantifler

Mastar (inflnitif)

Ortaçlar (partisip)

Preverbler

Fiil Çekimleri (Verbal flexion)

Sadece Indikatif ve İmperatiften Oluşan İki Modus

Fiil Çekim Sınıfları -mi ve -hi Çekimleri

Aktif ve Medio-Passif

Aktiv ve Medio-Passiv Fiil Çekim Ekleri (flexionending) 

Temrin Yapmak İçin Örnek Türnceler

Fiil Çekimi Paradigmaları (Verbalparadigma)

Aktif

Medio-Passif Fiiller

 • Zarflar (adverb) 238

Yer Zarfları

Zaman Zarfları

Tarz Bildiren Zarflar

 • Gramerin Çok Baş Ağrıtan Elemanlarmda İkisi: Enklitikler ve Parti-

keller (Enklitika ve Partikel)

 • Bağlaçlar (conjunction) 
 • Ses Sistemi (Fonetik) 
  Ünlüler

Plene Yazılışı

Telâffuz, Vurgu, Hece Uzatması

e/i Değişimi ve u ve Yarı Ünlü w'nin Durumu

Ablaut

Ünsüzler (consonant)

 • Tümce Bilgisi (Syntax) 258

Uyuşum (agreement, Kongruenz)

ismin Hallerinin Kullanılışı

Vokativ ve Yalın Hal

Sadece Indikatif ve İmperatiften Oluşan İki Modus

Fiil Çekim Sınıfları -mi ve -hi Çekimleri

Aktif ve Medio-Passif

Aktiv ve Medio-Passiv Fiil Çekim Ekleri (flexionending) 

Temrin Yapmak İçin Örnek Türnceler

Fiil Çekimi Paradigmaları (Verbalparadigma)

Aktif

Medio-Passif Fiiller

 • Zarflar (adverb) 

Yer Zarfları

Zaman Zarfları

Tarz Bildiren Zarflar

 • Gramerin Çok Baş Ağrıtan Elemanlarmda İkisi: Enklitikler ve Parti-keller (Enklitika ve Partikel)
 • Bağlaçlar (conjunction) 
 • Ses Sistemi (Fonetik) 
  Ünlüler

Plene Yazılışı

Telâffuz, Vurgu, Hece Uzatması.

e/i Değişimi ve u ve Yarı Ünlü w'nin Durumu

Ablaut.

Ünsüzler (consonant)

 • Tümce Bilgisi (Syntax) 

Uyuşum (agreement, Kongruenz)

ismin Hallerinin Kullanılışı

Vokativ ve Yalın Hal

Akkusatif

Datif (Yönelme Hali) ve Lokatif (Bulunma Hali)

(Dativ ve Lokativ)

Yön Bildiren Hal (Allativ/Direktiv)

Genetiv

Ablativ ve Instrumentalis

XXVI.Diatheslerle İlgili Ek Bilgiler

Tempora ve Modus Kullanımı

Negation (Olumsuzluk) ve Soru

XXVII.Tam Tümce ve Yan Cümle Çeşitleri

 

Erek ve Sonuç Bildiren Tümceler (Final ve Konsekutiv tümceler)

Sebep ve Bağımsız ifade Tümceleri (Kausal)

Zaman Tümceleri (Temporal)

Şart (Koşul) Tümceleri (Condition)

Taviz Tümceleri (concessive)

Dolaylı Soru Tümceleri (Indirekt question)

ilgi Tümceleri (İzafiyet, Relativ)

 • Okuma Parçaları ve Örnek Tümceler

Eski Hitit Kralı Telipinu'nun Meşhur Fermanı'ndan

III. Hitit Kralı Hattu§ili'nin (yakl. M.Ö. 1260)

Otobiyografisi'nden

Hurrice-Hititçe İki Dilli Anektodlardan

Çiğdem Bayramı Merasimi Tasfirinden Bir Bölüm

Kapıcıların Görevleriyle İlgili Protokoldan

Kraliçenin Kült Gezi§iyle İlgili Notlar

Bir Fal Metninden

Hitit Kanunları'ndan Bazı Maddeler

Higuwa Bayramı'nda Sportif Yarışlar

Kral I. ğuppiluliuma'nın Haya§a Kralı Hukkana ile Yaptığı Antlaşmanın Giriş Kısmı      

Kraliçe Puduhepa'nın (yakl. M.Ö. 1250) Duası

Kral Murgili'nin Yıllıklarının Giriş Bölümü ve İlk Savaş ve Askerlik Denemeleri           

Elimizdeki Tek Hitit Şiiri veya Şarkısı

 • Hititçede Kullanılan Determinatif ve Postdeterminatiflerin Listesi 
 • Çivi Yazısının icadı, Yeniden Keşfi, Çözülmesi ve Esasları 
 • Okunuşlarma Göre En Önemli Çivi Yazısı işaretlerinin Listesi 
 • Hititçe Çivi Yazısı İşaret Listesi 
 • Gramerle ilgili Deyimler ve Kısaltmaların Listesi ve Anlamları

XXXV. Kaynaklar

 1. Hititçe Gramerler
 2. Sözlükler
 3. İşaret Listeleri 

XXXVI. Dizin

 1. Şahıs isimleri (modern ve eski)
 2. Tanrı isimleri (çeşitli din ve kültürlerden)
 3. Yer isimleri (ülke, kent, yer, ırmak, dağ, deniz, göl, eski ve yeni) 
 4. Diller (Sümerce, Mısırca, Akadca, Hititçe, Hurrice, Urartuca, Hatti­ce, Luvice, Grekçe, eski Farsça (Pehlevice), Latince, Sanskritçe, Slav dilleri, Çekçe, Gotça, Litavca, Rusça, Arnavutça, Çince, İngilizce, Al­manca, Fransızca, İtalyanca, Türkçe, Osmanlıca, Arapça, Ermenice, Farsça)
 5. Gramer Terimleri, Konular, Kavramlar, Kavimler

 

 

Ürünün ağırlığı: 0,618 gram 

 

 • Açıklama

  • Ölü veya yaşayan dil öğrenme hususunda bezeri az görülen sorunlu, beceriksiz, özürlü ve çileli bir ülkede yaşıyoruz.
   Bir zamanların eşsiz dil müzesi Anadolu halkının bugün yabancu dilleri en zor ve ateş pahasında öğrenmesi ve sürekli sınıfta
   kalması büyük bir pedagojik ayıptır! Bazı savların aksine insanları haksız yere toptan yeteneksiz ilan etmek mümkün olmadığına
   göre özür Snelman'ın mantığıyla öğretmesini beceremeyenlerdedir. Ülkede şöyle bir dolaşın, müze, dağ, bayır, çeşme bahçe,
   mezarlık, kafe ve hatta ahırlarda bile eski dillerin belgelerini görürsünüz. İnsanlar bir zamanlar o güzelim dillerin
   hepsini de harıl harıl konuşuyor, dertlerini masllarını, efsanelerini, tarihlerini, edebiyatlarını ve diğer duygularını
   anlatıyorlardı. Dünyada az sekiz dilin aynı anda konuşulması ve yazılması bir Tevrat uydurması Babil Kulesi safsatası değil
   gerçeğin ta kendisidir. Nasıl oldu da dil cahili olduk çıktık!

   Hititçe toplam dört bin yıllık Anadolu tarihinin yaklaşık bin yılına idare ve edebiyat dililiği yapmıştır.
   Çözüleli bir asırdan fazla zaman geçmiştir; insanların bu derece önemli bir mirasla direk tanıştıracak deskriptif bir
   dilbilgisinin yazılmamış olması, ülkede dillere karşı takınılan kayıtsız tavrın ibret berici bir göstergesidir. Burada
   ilk kez sunduğum Hititçe dilbilgisinin gecikmeli de olsa bu acil gereksinimi karşılayacağını umarım.

    

   İÇİNDEKİLER

   Önsöz

   I.Giriş ve Genel Açıklamalar

   II.Hızlı ve Kolay Dil Öğrenme Yollarından Biri: Hiç Yılmadan Bolca Me­tin Okumak. Henüz Başlarken Uygulamalı Metin Örnekleri

   1. Iguwa Kralının Seyisler Başı'na Yazdığı ve Hal Hatır Sorduğu Kısa Not, KBo 18.4
   2. Kralın Kuikui§anda'ya Yazdığı Ortaköy Kökenli Bir Mektup, Or 90/1400
   3. Bir Hitit Kraliçesinin Krala Yazdığı Mektup
   4. Bir Bayram Tasfiri Metninden, KUB 10.91 öy. ii
   5. Hitit Kralının Memuru ve Ordu Kumandanı Himuili'ye Mektubu, Maşat, HBM 31

   III.Hitit Dilinin Kısa Tarihi ve Diğer Hint-Avrupa Dilleriyle Olan Akraba­lık ilişkileri 

   IV. Hititçenin Çözülmesinin Kısa Tarihçesi

   V.Hititler ve Hititçe Anadolu'da Ne Zamandan Beri Gözükmeye Başlıyor? 

   VI.Hititçenin Dil Kronolojisi: Eski, Orta, Geç Dönem Hititçesi Diye Devirlere Ayırmaya Gerek Var mı?

   VII. Lengüistik Malzeme ve Metin Yayınları

   Gramer Bölümü

   VIII. Sözcük Türleri

   IX. Anlam Bilim (Semantik)

   X. Sözcük Türetme Şekil ve Yöntemleri: Sözcük Türeten Ekler

   -war İle Sona Eren Sözcükler

    

   -mar İle Sona Eren Sözcükler

    

   ve -h-Köklüler

    

   -a/n ve i/n Köklü Karışık isimler

    

    

   Çekimleri Gayri Muntazam Yapılan ve Kökten ablautlu İsimlerden Seçilmiş Örnekler

   • Hitit Gramerine Girmiş Yabancı Çekim Şekilleri
   • Sıfatlar 
   • Şahıs Zamirleri (pronomen) 

   Bağımsız Şahıs Zamirleri 

   Enklitik Şahıs Zamirleri

   Enklitik Mülkiyet (İyelik) Zamirleri (possessive pronoun)

   Mülkiyet Zamirlerinin Akadca Şekilleri

   işaret Zamirleri

   Soru (Interrogativ) ve İzafıyet (relativ) Zamirleri

   Belgisiz Zamirler (Indefinitpronomina)

   • Sayılar/Rakamlar
   • Fiil (Verbum)
    Fiil Türetme Ekleri

   İsimlerden Fiil Türetme Yöntemleri

   Supinum

   Verbalsubstantifler

   Mastar (inflnitif)

   Ortaçlar (partisip)

   Preverbler

   Fiil Çekimleri (Verbal flexion)

   Sadece Indikatif ve İmperatiften Oluşan İki Modus

   Fiil Çekim Sınıfları -mi ve -hi Çekimleri

   Aktif ve Medio-Passif

   Aktiv ve Medio-Passiv Fiil Çekim Ekleri (flexionending) 

   Temrin Yapmak İçin Örnek Türnceler

   Fiil Çekimi Paradigmaları (Verbalparadigma)

   Aktif

   Medio-Passif Fiiller

   • Zarflar (adverb) 238

   Yer Zarfları

   Zaman Zarfları

   Tarz Bildiren Zarflar

   • Gramerin Çok Baş Ağrıtan Elemanlarmda İkisi: Enklitikler ve Parti-

   keller (Enklitika ve Partikel)

   • Bağlaçlar (conjunction) 
   • Ses Sistemi (Fonetik) 
    Ünlüler

   Plene Yazılışı

   Telâffuz, Vurgu, Hece Uzatması

   e/i Değişimi ve u ve Yarı Ünlü w'nin Durumu

   Ablaut

   Ünsüzler (consonant)

   • Tümce Bilgisi (Syntax) 258

   Uyuşum (agreement, Kongruenz)

   ismin Hallerinin Kullanılışı

   Vokativ ve Yalın Hal

   Sadece Indikatif ve İmperatiften Oluşan İki Modus

   Fiil Çekim Sınıfları -mi ve -hi Çekimleri

   Aktif ve Medio-Passif

   Aktiv ve Medio-Passiv Fiil Çekim Ekleri (flexionending) 

   Temrin Yapmak İçin Örnek Türnceler

   Fiil Çekimi Paradigmaları (Verbalparadigma)

   Aktif

   Medio-Passif Fiiller

   • Zarflar (adverb) 

   Yer Zarfları

   Zaman Zarfları

   Tarz Bildiren Zarflar

   • Gramerin Çok Baş Ağrıtan Elemanlarmda İkisi: Enklitikler ve Parti-keller (Enklitika ve Partikel)
   • Bağlaçlar (conjunction) 
   • Ses Sistemi (Fonetik) 
    Ünlüler

   Plene Yazılışı

   Telâffuz, Vurgu, Hece Uzatması.

   e/i Değişimi ve u ve Yarı Ünlü w'nin Durumu

   Ablaut.

   Ünsüzler (consonant)

   • Tümce Bilgisi (Syntax) 

   Uyuşum (agreement, Kongruenz)

   ismin Hallerinin Kullanılışı

   Vokativ ve Yalın Hal

   Akkusatif

   Datif (Yönelme Hali) ve Lokatif (Bulunma Hali)

   (Dativ ve Lokativ)

   Yön Bildiren Hal (Allativ/Direktiv)

   Genetiv

   Ablativ ve Instrumentalis

   XXVI.Diatheslerle İlgili Ek Bilgiler

   Tempora ve Modus Kullanımı

   Negation (Olumsuzluk) ve Soru

   XXVII.Tam Tümce ve Yan Cümle Çeşitleri

    

   Erek ve Sonuç Bildiren Tümceler (Final ve Konsekutiv tümceler)

   Sebep ve Bağımsız ifade Tümceleri (Kausal)

   Zaman Tümceleri (Temporal)

   Şart (Koşul) Tümceleri (Condition)

   Taviz Tümceleri (concessive)

   Dolaylı Soru Tümceleri (Indirekt question)

   ilgi Tümceleri (İzafiyet, Relativ)

   • Okuma Parçaları ve Örnek Tümceler

   Eski Hitit Kralı Telipinu'nun Meşhur Fermanı'ndan

   III. Hitit Kralı Hattu§ili'nin (yakl. M.Ö. 1260)

   Otobiyografisi'nden

   Hurrice-Hititçe İki Dilli Anektodlardan

   Çiğdem Bayramı Merasimi Tasfirinden Bir Bölüm

   Kapıcıların Görevleriyle İlgili Protokoldan

   Kraliçenin Kült Gezi§iyle İlgili Notlar

   Bir Fal Metninden

   Hitit Kanunları'ndan Bazı Maddeler

   Higuwa Bayramı'nda Sportif Yarışlar

   Kral I. ğuppiluliuma'nın Haya§a Kralı Hukkana ile Yaptığı Antlaşmanın Giriş Kısmı      

   Kraliçe Puduhepa'nın (yakl. M.Ö. 1250) Duası

   Kral Murgili'nin Yıllıklarının Giriş Bölümü ve İlk Savaş ve Askerlik Denemeleri           

   Elimizdeki Tek Hitit Şiiri veya Şarkısı

   • Hititçede Kullanılan Determinatif ve Postdeterminatiflerin Listesi 
   • Çivi Yazısının icadı, Yeniden Keşfi, Çözülmesi ve Esasları 
   • Okunuşlarma Göre En Önemli Çivi Yazısı işaretlerinin Listesi 
   • Hititçe Çivi Yazısı İşaret Listesi 
   • Gramerle ilgili Deyimler ve Kısaltmaların Listesi ve Anlamları

   XXXV. Kaynaklar

   1. Hititçe Gramerler
   2. Sözlükler
   3. İşaret Listeleri 

   XXXVI. Dizin

   1. Şahıs isimleri (modern ve eski)
   2. Tanrı isimleri (çeşitli din ve kültürlerden)
   3. Yer isimleri (ülke, kent, yer, ırmak, dağ, deniz, göl, eski ve yeni) 
   4. Diller (Sümerce, Mısırca, Akadca, Hititçe, Hurrice, Urartuca, Hatti­ce, Luvice, Grekçe, eski Farsça (Pehlevice), Latince, Sanskritçe, Slav dilleri, Çekçe, Gotça, Litavca, Rusça, Arnavutça, Çince, İngilizce, Al­manca, Fransızca, İtalyanca, Türkçe, Osmanlıca, Arapça, Ermenice, Farsça)
   5. Gramer Terimleri, Konular, Kavramlar, Kavimler

    

    

   Ürünün ağırlığı: 0,618 gram 

    

   Stok Kodu
   :
   9786059636711
   Boyut
   :
   16.5*24.5
   Sayfa Sayısı
   :
   440
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2019
   Kapak Türü
   :
   sıvama cilt
   Kağıt Türü
   :
   enzo 70 gr
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   400,00   
   400,00   
   2
   208,00   
   416,00   
   3
   141,33   
   424,00   
   6
   72,00   
   432,00   
   9
   48,89   
   440,00   
   Finansbank Kartları
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   400,00   
   400,00   
   2
   208,00   
   416,00   
   3
   141,33   
   424,00   
   6
   72,00   
   432,00   
   9
   48,89   
   440,00   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   400,00   
   400,00   
   2
   208,00   
   416,00   
   3
   141,33   
   424,00   
   6
   72,00   
   432,00   
   9
   48,89   
   440,00   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   400,00   
   400,00   
   2
   208,00   
   416,00   
   3
   141,33   
   424,00   
   6
   72,00   
   432,00   
   9
   48,89   
   440,00   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   400,00   
   400,00   
   2
   208,00   
   416,00   
   3
   141,33   
   424,00   
   6
   72,00   
   432,00   
   9
   48,89   
   440,00   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   400,00   
   400,00   
   2
   208,00   
   416,00   
   3
   141,33   
   424,00   
   6
   72,00   
   432,00   
   9
   48,89   
   440,00   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   400,00   
   400,00   
   2
   -   
   -   
   3
   -   
   -   
   6
   -   
   -   
   9
   -   
   -   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat