Sepetim (0) Toplam: 0,00TL
%30
Kureyşler Barajı Kurtarma Kazıları 2014

Kureyşler Barajı Kurtarma Kazıları 2014

Liste Fiyatı : 1.250,00TL
İndirimli Fiyat : 875,00TL
Kazancınız : 375,00TL
Taksitli fiyat : 9 x 106,94TL
9786056560170
362192
Kureyşler Barajı Kurtarma Kazıları 2014
Kureyşler Barajı Kurtarma Kazıları 2014
875.00

Kütayha Müzesi Müdürlüğümüzce geröekleştirilen ve Kureyşler Barajı Kurtarma Kazıları'nın başlangıcını teşkil eden 2014 yılı çalışmalarında ulaşılan bilimsel verilerin toplandığı bu kitap, üniversitelerimizin kıymetli ve çalışkan akademisyenlerinin de katkılarıyla, kazı ekip üyelerimizin gayretleri sonucunda kısa sürede ortaya koydukları bir neticedir. Kitapta, ele geçen buluntulardan sadece kemik eserler yer almamaktadır. bu buluntu grubu da 2015 yılı kitabında birleştirilerek yayınlanacaktır. Bunun dışında, ele geçen buluntuların tümü ncelenmiş olup, 2015 ve 2016 yıllarında gerçekleştirilecek kazı çalışmalarının neticeleri de vakit kaybetmeksizin bilim dünyası ile paylaşılacaktır. 

 

İÇİNDEKİLER

Mehmet ÖZDOĞAN SUNUŞ............................................................................................................................ VII

Metin TÜRKTÜZÜN - Serdar ÜNAN ÖNSÖZ................................................................. XIII

 1. İzzet EROL

Kureyşler Barajı Planlama, inşaat Çalışmaları ve Çevresel Etki Değerlendirme.................... 1

Kureyşler Dam Planning Construction Works And Envıronmental Impact Assessment

Zeynal Abiddin ERGÜLER - Enes ZENGIN - Ali Samet ÖNGEN

Höyüktepe ve Attepe Arkeolojik Yerleşim Alanlarının Jeolojik, Jeomorfolojik ve Jeoteknik Özellikleri  11
Geological, Geomorphological And Geotechnical Properties Of Höyüktepe And Attepe Archaeological Settlement Area

Metin TÜKTÜZÜN - Serdar ÜNAN

Kureyşler Barajı Kurtarma Kazıları 2014 Yılı Çalışmaları............................................... 37

Kureyşler Dam Rescue Excavations 2014 Campaign

Berkay DİNÇER

Kureyşler Baraj Gölü Havzasında 2014 Yılı Paleolitik Araştırmaları.............................. 191

Paleolithic Researches In Kureyşler Dam Reservoir Basin: 2014 Season

Nazan ÜNAN

Höyüktepe Erken Tunç Çağı Mimarisi: 2014 Yılı Bulgular'........................................... 211

Höyüktepe Early Bronze Age Architecture: 2014 Season Findings

Nazan ÜNAN

Höyüktepe 2014 Yılı Erken Tunç Çağı Çanak Çömleği................................................. 223

Höyüktepe Early Bronze Age Pottery: 2014 Season Findings

Gözde KÖYMEN

Höyüktepe 2014 Yılı Erken Tunç Çağı Tekstil Grubu: Ağırşak, Dokuma Tezgah Ağırlıkları ve Boncuklar  309

Early Bronze Age Textile Group At Höyüktepe: Spindle Whorl, Loom Weights And Beads: 2014 Season Findings

Neyir KOLANKAYA-BOSTANCI

Höyüktepe 2014 Yılı Erken Tunç Çağı Yonmataş Endüstrisi.......................................... 349

Early Bronze Age Lithic Industry From Höyüktepe: 2014 Season Findings

Merve ANDAÇ

Höyüktepe 2014 Yılı Erken Tunç Çağı Kesici Sürtme Taş Aletleri................................. 379

Early Bronze Age Ground Stone Tools With Cutting Edge From Höyüktepe: 2014 Season Findings

Adnan BAYSAL

Höyüktepe Öğütme Taşları Üzerine İlk Gözlemler....................................................... 409

The First Observations On The Höyüktepe Ground Stones

Ali Umut TÜRKCAN - Zeki Barış BEYOĞLU

Höyüktepe 2014 Yılı Erken Tunç Çağı Damga Mühürleri ............................................ 431

Höyüktepe Early Bronze Age Stamp Seals In 2014

Serpil SANDALCI

Höyüktepe 2014 Yılı Erken Tunç Çağı Hayvan ve İnsan Figürinleri.............................. 447

Bronze Age Zoomoıphic And Anthropomoıphic Figurines From Höyüktepe: 2014 Season Findings

Metin TÜRKTÜZÜN - Nazan ÜNAN - Sibel İNAL

Höyüktepe 2014 Yılı Erken Tunç Çağı Metal Bulgulanna Dair Bir Değerlendirme.......... 473

An Evaluation Of Early Bronze Age Metal Finds From Höyüktepe: 2014 Season

Damla IŞIK

Höyüktepe 2014 Yılı Erken Tunç Çağı Sapan Taşları................................................... 487

Early Bronze Age Sling Stones From Höyüktepe: 2014 Season

Serdar ÜNAN

Höyüktepe Geç Doğu Roma Dönemi Mimarisine ilişkin İlk incelemeler......................... 497

Preliminary Reflections On Höyüktepe Late Eastern Roman Architecture

Serdar ÜNAN

Höyüktepe ve Dereköy Nekropolü 2014 Yılı Mezar Tipleri......................................... 515

Tomb Types Of Höyüktepe And Dereköy Necropolis: 2014 Season Findings

Neşide GENÇER

Höyüktepe 2014 Yılı Hellenistik ve Roma Dönemleri Seramikleri................................. 569

Pottery Of Hellenistic And Roman Perıods From Höyüktepe: 2014 Season

Alptekin ORANSAY

Höyüktepe, Attepe ve Dereköy 2014 Yılı Madeni Buluntuları.................................................... 595

Metal Finds From Höyüktepe, Attepe And Derekoy: 2014 Season

Recep KARACA

Kureyşler Barajı Kurtarma Kazılan (Höyüktepe ve Attepe Yerleşimi) 2014 Yılında Ele Geçen Sikkeler           653
Coins Recovered From Kureyşler Dam Salvage Excavations In 2014 (Höyüktepe And Attepe Settlements)

Nilgün ELIM

Höyüktepe'den (Kütahya) Opsikion Theması Strategosu Thomas'a Ait Bir Bizans Kurşun Mührü  661

A Byzantine Lead Seal (From Höyüktepe/Kütahya) Belonged To Thomas Strategos Of Opsician Theme

Hakan BİLGİÇ

Höyüktepe ve Attepe Yerleşimi 2014 Yıh Cam Bilezikleri............................................ 669

Glass Bracelets From Höyüktepe And Attepe Settlements: 2014 Season

Mehtap KÜLAHLI

Höyüktepe 2014 Yılı Geç Doğu Roma Dönemi Çatı Kiremitleri.................................... 697

Late East Roman Period Roof Tiles Of Höyüktepe: 2014 Season Findings

Ahmet Cem ERKMAN - Seçil SAĞIR - Yarenkür ALKAN

Höyüktepe 2014 Yılı Paleoantropolojik ve Zooarkeolojik Analizi.................................. 709

Höyüktepe Paleoanthropological And Zooarcheological Analysis: 2014 Season Findings

Salih KAVAK - Halil ÇAKAN

Kureyşler Barajı Kurtarma Kazılarfna (Höyüktepe) Ait 2014 Yılı Ön Arkeobotanik Bulgular 723
Preliminary Archaeobotanical Report Of Kureyşler Dam Salvage Excavations (Höyüktepe): 2014 Season Findings

ABSTRACT.............................................................................................................................................................. 737

KISALTMALAR LİSTESİ.................................................................................................................................... 739

TEŞEKKÜR..................................................................................................................... 743

 

 

Ürünün ağırlığı: 2.612 gram- 2 kilo 612 gram

 • Açıklama
  • Kütayha Müzesi Müdürlüğümüzce geröekleştirilen ve Kureyşler Barajı Kurtarma Kazıları'nın başlangıcını teşkil eden 2014 yılı çalışmalarında ulaşılan bilimsel verilerin toplandığı bu kitap, üniversitelerimizin kıymetli ve çalışkan akademisyenlerinin de katkılarıyla, kazı ekip üyelerimizin gayretleri sonucunda kısa sürede ortaya koydukları bir neticedir. Kitapta, ele geçen buluntulardan sadece kemik eserler yer almamaktadır. bu buluntu grubu da 2015 yılı kitabında birleştirilerek yayınlanacaktır. Bunun dışında, ele geçen buluntuların tümü ncelenmiş olup, 2015 ve 2016 yıllarında gerçekleştirilecek kazı çalışmalarının neticeleri de vakit kaybetmeksizin bilim dünyası ile paylaşılacaktır. 

    

   İÇİNDEKİLER

   Mehmet ÖZDOĞAN SUNUŞ............................................................................................................................ VII

   Metin TÜRKTÜZÜN - Serdar ÜNAN ÖNSÖZ................................................................. XIII

   1. İzzet EROL

   Kureyşler Barajı Planlama, inşaat Çalışmaları ve Çevresel Etki Değerlendirme.................... 1

   Kureyşler Dam Planning Construction Works And Envıronmental Impact Assessment

   Zeynal Abiddin ERGÜLER - Enes ZENGIN - Ali Samet ÖNGEN

   Höyüktepe ve Attepe Arkeolojik Yerleşim Alanlarının Jeolojik, Jeomorfolojik ve Jeoteknik Özellikleri  11
   Geological, Geomorphological And Geotechnical Properties Of Höyüktepe And Attepe Archaeological Settlement Area

   Metin TÜKTÜZÜN - Serdar ÜNAN

   Kureyşler Barajı Kurtarma Kazıları 2014 Yılı Çalışmaları............................................... 37

   Kureyşler Dam Rescue Excavations 2014 Campaign

   Berkay DİNÇER

   Kureyşler Baraj Gölü Havzasında 2014 Yılı Paleolitik Araştırmaları.............................. 191

   Paleolithic Researches In Kureyşler Dam Reservoir Basin: 2014 Season

   Nazan ÜNAN

   Höyüktepe Erken Tunç Çağı Mimarisi: 2014 Yılı Bulgular'........................................... 211

   Höyüktepe Early Bronze Age Architecture: 2014 Season Findings

   Nazan ÜNAN

   Höyüktepe 2014 Yılı Erken Tunç Çağı Çanak Çömleği................................................. 223

   Höyüktepe Early Bronze Age Pottery: 2014 Season Findings

   Gözde KÖYMEN

   Höyüktepe 2014 Yılı Erken Tunç Çağı Tekstil Grubu: Ağırşak, Dokuma Tezgah Ağırlıkları ve Boncuklar  309

   Early Bronze Age Textile Group At Höyüktepe: Spindle Whorl, Loom Weights And Beads: 2014 Season Findings

   Neyir KOLANKAYA-BOSTANCI

   Höyüktepe 2014 Yılı Erken Tunç Çağı Yonmataş Endüstrisi.......................................... 349

   Early Bronze Age Lithic Industry From Höyüktepe: 2014 Season Findings

   Merve ANDAÇ

   Höyüktepe 2014 Yılı Erken Tunç Çağı Kesici Sürtme Taş Aletleri................................. 379

   Early Bronze Age Ground Stone Tools With Cutting Edge From Höyüktepe: 2014 Season Findings

   Adnan BAYSAL

   Höyüktepe Öğütme Taşları Üzerine İlk Gözlemler....................................................... 409

   The First Observations On The Höyüktepe Ground Stones

   Ali Umut TÜRKCAN - Zeki Barış BEYOĞLU

   Höyüktepe 2014 Yılı Erken Tunç Çağı Damga Mühürleri ............................................ 431

   Höyüktepe Early Bronze Age Stamp Seals In 2014

   Serpil SANDALCI

   Höyüktepe 2014 Yılı Erken Tunç Çağı Hayvan ve İnsan Figürinleri.............................. 447

   Bronze Age Zoomoıphic And Anthropomoıphic Figurines From Höyüktepe: 2014 Season Findings

   Metin TÜRKTÜZÜN - Nazan ÜNAN - Sibel İNAL

   Höyüktepe 2014 Yılı Erken Tunç Çağı Metal Bulgulanna Dair Bir Değerlendirme.......... 473

   An Evaluation Of Early Bronze Age Metal Finds From Höyüktepe: 2014 Season

   Damla IŞIK

   Höyüktepe 2014 Yılı Erken Tunç Çağı Sapan Taşları................................................... 487

   Early Bronze Age Sling Stones From Höyüktepe: 2014 Season

   Serdar ÜNAN

   Höyüktepe Geç Doğu Roma Dönemi Mimarisine ilişkin İlk incelemeler......................... 497

   Preliminary Reflections On Höyüktepe Late Eastern Roman Architecture

   Serdar ÜNAN

   Höyüktepe ve Dereköy Nekropolü 2014 Yılı Mezar Tipleri......................................... 515

   Tomb Types Of Höyüktepe And Dereköy Necropolis: 2014 Season Findings

   Neşide GENÇER

   Höyüktepe 2014 Yılı Hellenistik ve Roma Dönemleri Seramikleri................................. 569

   Pottery Of Hellenistic And Roman Perıods From Höyüktepe: 2014 Season

   Alptekin ORANSAY

   Höyüktepe, Attepe ve Dereköy 2014 Yılı Madeni Buluntuları.................................................... 595

   Metal Finds From Höyüktepe, Attepe And Derekoy: 2014 Season

   Recep KARACA

   Kureyşler Barajı Kurtarma Kazılan (Höyüktepe ve Attepe Yerleşimi) 2014 Yılında Ele Geçen Sikkeler           653
   Coins Recovered From Kureyşler Dam Salvage Excavations In 2014 (Höyüktepe And Attepe Settlements)

   Nilgün ELIM

   Höyüktepe'den (Kütahya) Opsikion Theması Strategosu Thomas'a Ait Bir Bizans Kurşun Mührü  661

   A Byzantine Lead Seal (From Höyüktepe/Kütahya) Belonged To Thomas Strategos Of Opsician Theme

   Hakan BİLGİÇ

   Höyüktepe ve Attepe Yerleşimi 2014 Yıh Cam Bilezikleri............................................ 669

   Glass Bracelets From Höyüktepe And Attepe Settlements: 2014 Season

   Mehtap KÜLAHLI

   Höyüktepe 2014 Yılı Geç Doğu Roma Dönemi Çatı Kiremitleri.................................... 697

   Late East Roman Period Roof Tiles Of Höyüktepe: 2014 Season Findings

   Ahmet Cem ERKMAN - Seçil SAĞIR - Yarenkür ALKAN

   Höyüktepe 2014 Yılı Paleoantropolojik ve Zooarkeolojik Analizi.................................. 709

   Höyüktepe Paleoanthropological And Zooarcheological Analysis: 2014 Season Findings

   Salih KAVAK - Halil ÇAKAN

   Kureyşler Barajı Kurtarma Kazılarfna (Höyüktepe) Ait 2014 Yılı Ön Arkeobotanik Bulgular 723
   Preliminary Archaeobotanical Report Of Kureyşler Dam Salvage Excavations (Höyüktepe): 2014 Season Findings

   ABSTRACT.............................................................................................................................................................. 737

   KISALTMALAR LİSTESİ.................................................................................................................................... 739

   TEŞEKKÜR..................................................................................................................... 743

    

    

   Ürünün ağırlığı: 2.612 gram- 2 kilo 612 gram

   Stok Kodu
   :
   9786056560170
   Sayfa Sayısı
   :
   743
   Basım Tarihi
   :
   2015
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   875,00   
   875,00   
   2
   455,00   
   910,00   
   3
   309,17   
   927,50   
   6
   157,50   
   945,00   
   9
   106,94   
   962,50   
   Finansbank Kartları
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   875,00   
   875,00   
   2
   455,00   
   910,00   
   3
   309,17   
   927,50   
   6
   157,50   
   945,00   
   9
   106,94   
   962,50   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   875,00   
   875,00   
   2
   455,00   
   910,00   
   3
   309,17   
   927,50   
   6
   157,50   
   945,00   
   9
   106,94   
   962,50   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   875,00   
   875,00   
   2
   455,00   
   910,00   
   3
   309,17   
   927,50   
   6
   157,50   
   945,00   
   9
   106,94   
   962,50   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   875,00   
   875,00   
   2
   455,00   
   910,00   
   3
   309,17   
   927,50   
   6
   157,50   
   945,00   
   9
   106,94   
   962,50   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   875,00   
   875,00   
   2
   455,00   
   910,00   
   3
   309,17   
   927,50   
   6
   157,50   
   945,00   
   9
   106,94   
   962,50   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   875,00   
   875,00   
   2
   -   
   -   
   3
   -   
   -   
   6
   -   
   -   
   9
   -   
   -   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat