Sepetim (0) Toplam: 0,00TL
%30
HURRİCE DİLBİLGİSİ

HURRİCE DİLBİLGİSİMetin Örnekleri ve Analizleri

Liste Fiyatı : 350,00TL
İndirimli Fiyat : 245,00TL
Kazancınız : 105,00TL
Taksitli fiyat : 9 x 29,94TL
9786257799232
362328
HURRİCE DİLBİLGİSİ
HURRİCE DİLBİLGİSİ Metin Örnekleri ve Analizleri
245.00

Hurrilerin M.Ö. 3. bin yılın sonuna kadar Transkafkasya ve Anadolu’nun
doğusunda yaşadığı ve dillerini konuştuğu bilinmektedir. Hurriler, M.Ö. 3.
bin yılın son çeyreği ile M.Ö. 13. yüzyıl arasında ise Orta Anadolu ve Bereketli
Hilal’in kuzey bölgesinde yaşarken, dilleri Hurrice de bu bölgede yaygın bir
biçimde kullanılan bir eski Önasya dili olmuştur. Ancak, Hurrilerin kendilerine
ait belgeler henüz bir Hurri merkezinde keşfedilmediğinden onların dili ve
grameri ile ilgili bilgiler, daha çok ilişkide bulundukları diğer kavimlerin yazılı
belgelerine dayanmaktadır. Hititler, Hurri dilini konuşulduğu bölgeden Orta
ve Kuzey Anadolu’ya taşımışlar ve ibadet dili olarak kullanmışlardır. Hurrice
metinlerin Hititler tarafından kopyalayıp yeniden düzenlenmesi ile Hurri
dili, varlığını sürdürebilmiş ve yazılı olarak günümüze kadar ulaşabilmiştir.
Hurri Dilbilgisi üzerine yapılmış eski çalışmalar önemli, ancak bugün için
eksik ve yetersiz durumdadır. Ayrıca Hurri dili ve grameri ile Hurrice metinler
üzerine yapılan son yeni çalışmalar, makale ve kitap şeklinde dağınık
vaziyettedir. Bu Kitapta, eski Hurrice Dilbilgisi kitaplarındaki mevcut eksikliği
ve yetersizliği gidermek üzere dağınık vaziyetteki son çalışmalar bir araya
getirilmiş, yeni Hurrice çalışmalar ve yeni yayınlanmış belgeler ışığında en
son belirlenen şekli ile Hurri dili ve grameri detaylı bir şekilde açıklanmıştır.
Ayrıca Hurri dili ve gramerinin öğrenilmesinden sonra okunabilecek yeni
yayınlanmış Hurrice metin örnekleri, analizleri ile birlikte verilerek bir
Hurrice metni okuma, morfemik transkripsiyonunu, Hurrice kelimelerin
gramer analizini ve metin tercümesini yapabilme yetisini kazandırmak
amaçlanmıştır.
Ortaköy-Šapinuva’da Hurrice tabletler keşfedilmesi, Hurri dilini bilen
uzman bir bilim adamının Türkiye’de olmayışı, Hurri dilinin piri Prof.
Dr. Wilhelm’den bu dili öğrenmem ve çalışmalarımı hurrice üzerine
yoğunlaştırmam sonucunda, alanımızdaki en büyük eksiklik olan Hurrice
Dilbilgisi kitabı Türkçe yazılmış ve bilim dünyasına sunulmuştur. Hurri dilini
kendi dilinde Türkçe öğrenmek ve bu dilde uzmanlaşmak isteyenlerin en
büyük sorunu, bu güne kadar Hurri dili üzerine yapılmış tüm çalışmaların
yabancı dilde olmasıdır. Dolayısıyla Bu Hurrice dilbilgisi kitabı söz konusu
sorunu çözmek, bu dilin öğrenimini kolaylaştırmak ve Hurri dilini öğrenmek
isteyenlerin, bilenlerin, Hurrice çalışan Türk uzmanların çoğalmasını
sağlamak amacıyla Türkçe hazırlanmıştır.

 

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ ..................................................................................................VII
KISALTMALAR VE DİĞER YERLERDE KULLANILAN
İŞARETLER ......................................................................................... XI
GİRİŞ ........................................................................................................1
1. HURRİ DİLİ........................................................................................9
1.1. Hurrice Kaynaklar ......................................................................10
1.2. Hurri-Subartu/Hurrice-Subartuca Sorunu ve Hurri Dilinin Adı ..28
1.3. Lehçeler .......................................................................................33
1.4. Hurrice ile İlişkili Diğer Diller ve Hurri Dili’nin Tipolojisi ........34
2. YAZI SİSTEMLERİ VE FONOLOJİ .............................................37
2.1. Heceli Çivi Yazısı .......................................................................37
2.2. Alfabetik Çivi Yazısı ...................................................................43
2.3. Konsonantlar (Ünsüzler) ..............................................................43
2.4. Vokaller (Ünlüler) ........................................................................47
2.4.1. Ünlülerin Plene Yazılışı .....................................................47
2.4.2. Diftong (İkili Ünlü) ............................................................48
2.5. Fonolojik Süreçler .......................................................................49
2.5.1. İç Ünlü Katımı ...................................................................49
2.5.2. Ses Düşmesi .......................................................................50
2.5.3. Benzeşim ............................................................................51
2.5.4. Seslerin Yer Değişimi ........................................................53
2.5.5. Vokal Dönüşümü ................................................................53
IV
İçindekiler
3. MORFOLOJİ .....................................................................................55
3.1. Kökler ..........................................................................................55
3.2. Kök Tamamlayıcı Ekler ...............................................................59
3.3. İsim Morfolojisi ...........................................................................65
3.3.1. Kökün İsimleştirilmesi .......................................................66
3.3.2. İsim Yapım Ekleri ..............................................................66
3.3.3. Vokal Gövdeliler ................................................................71
3.3.4. Konsonant Gövdeler ..........................................................73
3.3.5. Yüceltme Belirten Ek .........................................................73
3.3.6. Türetme Ekleri ...................................................................74
3.3.7. Tekillik, Çoğulluk ve İlgi Ekleri ........................................80
3.3.8. Enklitik İyelik Ekleri ........................................................81
3.3.9. Hâl Ekleri ...........................................................................82
3.3.10. Zamirler ...........................................................................88
3.3.10.1. Enklitik Şahıs Zamirleri ....................................88
3.3.10.2. Müstakil Şahıs Zamirleri ..................................90
3.3.10.3. İşaret Zamirleri .................................................91
3.3.10.4. Soru ve İlgi Zamiri ............................................92
3.3.10.5. Belgisiz Zamir ..................................................93
3.3.10.6. Genelleme Zamirleri .........................................93
3.4. Fiil Morfolojisi .............................................................................93
3.4.1. Eylem Türü ........................................................................94
3.4.2. Fiillerin Vokal Sınıf Belirteçleri.........................................95
3.4.3. Zamanlar ve Fiil Çekimleri ...............................................96
3.4.4. Bildirme Kipi .....................................................................97
3.4.4.1. Bildirme Kiplerinin Şahıs Ekleriyle
Birlikte Çekimleri ................................................97
3.4.4.2. Bildirme Kipi Örnekleri .....................................100
V
İçindekiler
3.4.5. Eski Hurrice Şahıs ekleri .................................................102
3.4.5.1. Geçişsiz ve Geçişli (Ergativ Olmayan) Fiil
çekim eki: -b ......................................................103
3.4.5.2. Geçişli Fiil çekim eki: =o=m ..............................105
3.4.5.3. Geçişli Fiil çekim eki: -oš/žo(?) .........................108
3.4.5.4. Geçişli Fiil çekim eki: =id=o ..............................110
3.4.5.5. Eski Hurrice Metinlerden Örnekler ................112
3.4.6. Durum Fiilleri .................................................................113
3.4.7. Modal Kipler ...................................................................113
3.4.7.1. Imperativ ...........................................................113
3.4.7.2. Kohortativ ve Voluntativ ....................................115
3.4.7.3. Jussiv ....................................................................................................................116
3.4.7.4. Jussiv Formda Örnekler .....................................117
3.4.7.5. Optative ve Ayrık Ergativlik ...............................119
3.4.7.6. Olasılık ..............................................................127
3.4.7.7. Koşullu-Olasılık .................................................128
3.4.7.8. Dilek-Şart Kipi ...................................................129
3.4.7.9. Diğer Olası Modal Formlar ................................129
3.4.8. Olumsuzluk ......................................................................132
3.4.9. Fiilimsiler .........................................................................138
3.4.9.1. İnfi nitiv ...............................................................138
3.4.9.2. İsimleştirilmiş Fiil Formları ...............................138
3.4.9.3. Ortaç (Partizip) ...................................................139
3.5. Partikeller ...................................................................................140
3.5.1. Giriş Partikelleri ...............................................................140
3.5.2. Enklitik Partikeller ...........................................................140
3.5.3. Zarfl ar ..............................................................................140
3.5.4. Ünlemler ..........................................................................141
3.5.5. Edatlar ..............................................................................141
3.6. Sayılar ........................................................................................143
VI
İçindekiler
3.6.1. Sayma (Kardinal) ve Sıra (Ordinal) Sayıları ...................143
3.6.2. Diğer Sayısal Formlar ve Ekleri ......................................144
3.6.2.1. Kesirli Sayılar .....................................................144
3.6.2.2. Kollektif Sayılar .................................................144
3.6.2.3. Bölüştürme Sayıları ............................................144
3.6.2.4. Çarpımsal Sayılar ...............................................144
3.6.2.5. Zarf Sayılar .........................................................145
3.6.2.6. Yaş Belirten Sayılar ............................................145
4. SÖZ DİZİMİ (SYNTAX) .................................................................147
4.1. Ergativ ve Antipassiv/Anti-edilgen Yapılar ..............................147
4.2. Ayrık Ergativlik ..........................................................................150
4.3. Suffi xaufnahme ..........................................................................151
4.4. Bağlaçlı ve Bağımlı Yan Cümle Yapıları ...................................157
5. HURRİCE METİN ÖRNEKLERİ VE ANALİZLERİ ................167
5.1. Mittani Mektubundan Örnekler .................................................167
5.2. Eski Hurrice Metinlerden Örnekler ...........................................223
5.2.1. Boğazköy-Hattuša’dan Çift Dilli Metin
KBo 32. 14- Kıssalar .......................................................223
5.2.2. Ortaköy-Šapinuva’dan Hurrice Metinler .........................255
5.2.2.1. Tašmišarri İçin Hitit-Hurri Sunu
Ritüeli Or. 97/1 ...................................................255
5.2.2.2. Ortaköy-Šapinuva’nın Fırtına Tanrısı’nın
Kaluti Listesi (Or.90/175) ...................................274
5.2.2.3. İtkalzi Ritüeli’nin 3. Tableti ...............................280
5.2.3. Tiš-Atal Yazıtı ..................................................................295
5.2.4. Ugarit Arşivinden Sümerce, Hurrice ve Akadca Sözlük ..296
SONUÇ..................................................................................................297
KAYNAKÇA ........................................................................................299
YAZAR ÖZGEÇMİŞİ .........................................................................315

 

Ürünün ağırlığı: 0,462 gram

 

 

 • Açıklama
  • Hurrilerin M.Ö. 3. bin yılın sonuna kadar Transkafkasya ve Anadolu’nun
   doğusunda yaşadığı ve dillerini konuştuğu bilinmektedir. Hurriler, M.Ö. 3.
   bin yılın son çeyreği ile M.Ö. 13. yüzyıl arasında ise Orta Anadolu ve Bereketli
   Hilal’in kuzey bölgesinde yaşarken, dilleri Hurrice de bu bölgede yaygın bir
   biçimde kullanılan bir eski Önasya dili olmuştur. Ancak, Hurrilerin kendilerine
   ait belgeler henüz bir Hurri merkezinde keşfedilmediğinden onların dili ve
   grameri ile ilgili bilgiler, daha çok ilişkide bulundukları diğer kavimlerin yazılı
   belgelerine dayanmaktadır. Hititler, Hurri dilini konuşulduğu bölgeden Orta
   ve Kuzey Anadolu’ya taşımışlar ve ibadet dili olarak kullanmışlardır. Hurrice
   metinlerin Hititler tarafından kopyalayıp yeniden düzenlenmesi ile Hurri
   dili, varlığını sürdürebilmiş ve yazılı olarak günümüze kadar ulaşabilmiştir.
   Hurri Dilbilgisi üzerine yapılmış eski çalışmalar önemli, ancak bugün için
   eksik ve yetersiz durumdadır. Ayrıca Hurri dili ve grameri ile Hurrice metinler
   üzerine yapılan son yeni çalışmalar, makale ve kitap şeklinde dağınık
   vaziyettedir. Bu Kitapta, eski Hurrice Dilbilgisi kitaplarındaki mevcut eksikliği
   ve yetersizliği gidermek üzere dağınık vaziyetteki son çalışmalar bir araya
   getirilmiş, yeni Hurrice çalışmalar ve yeni yayınlanmış belgeler ışığında en
   son belirlenen şekli ile Hurri dili ve grameri detaylı bir şekilde açıklanmıştır.
   Ayrıca Hurri dili ve gramerinin öğrenilmesinden sonra okunabilecek yeni
   yayınlanmış Hurrice metin örnekleri, analizleri ile birlikte verilerek bir
   Hurrice metni okuma, morfemik transkripsiyonunu, Hurrice kelimelerin
   gramer analizini ve metin tercümesini yapabilme yetisini kazandırmak
   amaçlanmıştır.
   Ortaköy-Šapinuva’da Hurrice tabletler keşfedilmesi, Hurri dilini bilen
   uzman bir bilim adamının Türkiye’de olmayışı, Hurri dilinin piri Prof.
   Dr. Wilhelm’den bu dili öğrenmem ve çalışmalarımı hurrice üzerine
   yoğunlaştırmam sonucunda, alanımızdaki en büyük eksiklik olan Hurrice
   Dilbilgisi kitabı Türkçe yazılmış ve bilim dünyasına sunulmuştur. Hurri dilini
   kendi dilinde Türkçe öğrenmek ve bu dilde uzmanlaşmak isteyenlerin en
   büyük sorunu, bu güne kadar Hurri dili üzerine yapılmış tüm çalışmaların
   yabancı dilde olmasıdır. Dolayısıyla Bu Hurrice dilbilgisi kitabı söz konusu
   sorunu çözmek, bu dilin öğrenimini kolaylaştırmak ve Hurri dilini öğrenmek
   isteyenlerin, bilenlerin, Hurrice çalışan Türk uzmanların çoğalmasını
   sağlamak amacıyla Türkçe hazırlanmıştır.

    

   İÇİNDEKİLER
   ÖNSÖZ ..................................................................................................VII
   KISALTMALAR VE DİĞER YERLERDE KULLANILAN
   İŞARETLER ......................................................................................... XI
   GİRİŞ ........................................................................................................1
   1. HURRİ DİLİ........................................................................................9
   1.1. Hurrice Kaynaklar ......................................................................10
   1.2. Hurri-Subartu/Hurrice-Subartuca Sorunu ve Hurri Dilinin Adı ..28
   1.3. Lehçeler .......................................................................................33
   1.4. Hurrice ile İlişkili Diğer Diller ve Hurri Dili’nin Tipolojisi ........34
   2. YAZI SİSTEMLERİ VE FONOLOJİ .............................................37
   2.1. Heceli Çivi Yazısı .......................................................................37
   2.2. Alfabetik Çivi Yazısı ...................................................................43
   2.3. Konsonantlar (Ünsüzler) ..............................................................43
   2.4. Vokaller (Ünlüler) ........................................................................47
   2.4.1. Ünlülerin Plene Yazılışı .....................................................47
   2.4.2. Diftong (İkili Ünlü) ............................................................48
   2.5. Fonolojik Süreçler .......................................................................49
   2.5.1. İç Ünlü Katımı ...................................................................49
   2.5.2. Ses Düşmesi .......................................................................50
   2.5.3. Benzeşim ............................................................................51
   2.5.4. Seslerin Yer Değişimi ........................................................53
   2.5.5. Vokal Dönüşümü ................................................................53
   IV
   İçindekiler
   3. MORFOLOJİ .....................................................................................55
   3.1. Kökler ..........................................................................................55
   3.2. Kök Tamamlayıcı Ekler ...............................................................59
   3.3. İsim Morfolojisi ...........................................................................65
   3.3.1. Kökün İsimleştirilmesi .......................................................66
   3.3.2. İsim Yapım Ekleri ..............................................................66
   3.3.3. Vokal Gövdeliler ................................................................71
   3.3.4. Konsonant Gövdeler ..........................................................73
   3.3.5. Yüceltme Belirten Ek .........................................................73
   3.3.6. Türetme Ekleri ...................................................................74
   3.3.7. Tekillik, Çoğulluk ve İlgi Ekleri ........................................80
   3.3.8. Enklitik İyelik Ekleri ........................................................81
   3.3.9. Hâl Ekleri ...........................................................................82
   3.3.10. Zamirler ...........................................................................88
   3.3.10.1. Enklitik Şahıs Zamirleri ....................................88
   3.3.10.2. Müstakil Şahıs Zamirleri ..................................90
   3.3.10.3. İşaret Zamirleri .................................................91
   3.3.10.4. Soru ve İlgi Zamiri ............................................92
   3.3.10.5. Belgisiz Zamir ..................................................93
   3.3.10.6. Genelleme Zamirleri .........................................93
   3.4. Fiil Morfolojisi .............................................................................93
   3.4.1. Eylem Türü ........................................................................94
   3.4.2. Fiillerin Vokal Sınıf Belirteçleri.........................................95
   3.4.3. Zamanlar ve Fiil Çekimleri ...............................................96
   3.4.4. Bildirme Kipi .....................................................................97
   3.4.4.1. Bildirme Kiplerinin Şahıs Ekleriyle
   Birlikte Çekimleri ................................................97
   3.4.4.2. Bildirme Kipi Örnekleri .....................................100
   V
   İçindekiler
   3.4.5. Eski Hurrice Şahıs ekleri .................................................102
   3.4.5.1. Geçişsiz ve Geçişli (Ergativ Olmayan) Fiil
   çekim eki: -b ......................................................103
   3.4.5.2. Geçişli Fiil çekim eki: =o=m ..............................105
   3.4.5.3. Geçişli Fiil çekim eki: -oš/žo(?) .........................108
   3.4.5.4. Geçişli Fiil çekim eki: =id=o ..............................110
   3.4.5.5. Eski Hurrice Metinlerden Örnekler ................112
   3.4.6. Durum Fiilleri .................................................................113
   3.4.7. Modal Kipler ...................................................................113
   3.4.7.1. Imperativ ...........................................................113
   3.4.7.2. Kohortativ ve Voluntativ ....................................115
   3.4.7.3. Jussiv ....................................................................................................................116
   3.4.7.4. Jussiv Formda Örnekler .....................................117
   3.4.7.5. Optative ve Ayrık Ergativlik ...............................119
   3.4.7.6. Olasılık ..............................................................127
   3.4.7.7. Koşullu-Olasılık .................................................128
   3.4.7.8. Dilek-Şart Kipi ...................................................129
   3.4.7.9. Diğer Olası Modal Formlar ................................129
   3.4.8. Olumsuzluk ......................................................................132
   3.4.9. Fiilimsiler .........................................................................138
   3.4.9.1. İnfi nitiv ...............................................................138
   3.4.9.2. İsimleştirilmiş Fiil Formları ...............................138
   3.4.9.3. Ortaç (Partizip) ...................................................139
   3.5. Partikeller ...................................................................................140
   3.5.1. Giriş Partikelleri ...............................................................140
   3.5.2. Enklitik Partikeller ...........................................................140
   3.5.3. Zarfl ar ..............................................................................140
   3.5.4. Ünlemler ..........................................................................141
   3.5.5. Edatlar ..............................................................................141
   3.6. Sayılar ........................................................................................143
   VI
   İçindekiler
   3.6.1. Sayma (Kardinal) ve Sıra (Ordinal) Sayıları ...................143
   3.6.2. Diğer Sayısal Formlar ve Ekleri ......................................144
   3.6.2.1. Kesirli Sayılar .....................................................144
   3.6.2.2. Kollektif Sayılar .................................................144
   3.6.2.3. Bölüştürme Sayıları ............................................144
   3.6.2.4. Çarpımsal Sayılar ...............................................144
   3.6.2.5. Zarf Sayılar .........................................................145
   3.6.2.6. Yaş Belirten Sayılar ............................................145
   4. SÖZ DİZİMİ (SYNTAX) .................................................................147
   4.1. Ergativ ve Antipassiv/Anti-edilgen Yapılar ..............................147
   4.2. Ayrık Ergativlik ..........................................................................150
   4.3. Suffi xaufnahme ..........................................................................151
   4.4. Bağlaçlı ve Bağımlı Yan Cümle Yapıları ...................................157
   5. HURRİCE METİN ÖRNEKLERİ VE ANALİZLERİ ................167
   5.1. Mittani Mektubundan Örnekler .................................................167
   5.2. Eski Hurrice Metinlerden Örnekler ...........................................223
   5.2.1. Boğazköy-Hattuša’dan Çift Dilli Metin
   KBo 32. 14- Kıssalar .......................................................223
   5.2.2. Ortaköy-Šapinuva’dan Hurrice Metinler .........................255
   5.2.2.1. Tašmišarri İçin Hitit-Hurri Sunu
   Ritüeli Or. 97/1 ...................................................255
   5.2.2.2. Ortaköy-Šapinuva’nın Fırtına Tanrısı’nın
   Kaluti Listesi (Or.90/175) ...................................274
   5.2.2.3. İtkalzi Ritüeli’nin 3. Tableti ...............................280
   5.2.3. Tiš-Atal Yazıtı ..................................................................295
   5.2.4. Ugarit Arşivinden Sümerce, Hurrice ve Akadca Sözlük ..296
   SONUÇ..................................................................................................297
   KAYNAKÇA ........................................................................................299
   YAZAR ÖZGEÇMİŞİ .........................................................................315

    

   Ürünün ağırlığı: 0,462 gram

    

    

   Stok Kodu
   :
   9786257799232
   Sayfa Sayısı
   :
   315
   Baskı
   :
   1
   Dili
   :
   Türkçe,Hurrice
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   245,00   
   245,00   
   2
   127,40   
   254,80   
   3
   86,57   
   259,70   
   6
   44,10   
   264,60   
   9
   29,94   
   269,50   
   Finansbank Kartları
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   245,00   
   245,00   
   2
   127,40   
   254,80   
   3
   86,57   
   259,70   
   6
   44,10   
   264,60   
   9
   29,94   
   269,50   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   245,00   
   245,00   
   2
   127,40   
   254,80   
   3
   86,57   
   259,70   
   6
   44,10   
   264,60   
   9
   29,94   
   269,50   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   245,00   
   245,00   
   2
   127,40   
   254,80   
   3
   86,57   
   259,70   
   6
   44,10   
   264,60   
   9
   29,94   
   269,50   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   245,00   
   245,00   
   2
   127,40   
   254,80   
   3
   86,57   
   259,70   
   6
   44,10   
   264,60   
   9
   29,94   
   269,50   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   245,00   
   245,00   
   2
   127,40   
   254,80   
   3
   86,57   
   259,70   
   6
   44,10   
   264,60   
   9
   29,94   
   269,50   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   245,00   
   245,00   
   2
   -   
   -   
   3
   -   
   -   
   6
   -   
   -   
   9
   -   
   -   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat