Sepetim (0) Toplam: 0,00TL
%50
ANADOLU'DA HELLENİSTİK VE ROMA DÖNEMLERİ'NDE ÖLÜ GÖMME ADETLERİ, THE B

ANADOLU'DA HELLENİSTİK VE ROMA DÖNEMLERİ'NDE ÖLÜ GÖMME ADETLERİ, THE BURIAL CUSTOMS IN ANATOLIA DURING THE HELLENISTIC AND ROMAN PERIODS[-]

Liste Fiyatı : 750,00TL
İndirimli Fiyat : 375,00TL
Kazancınız : 375,00TL
9786059696919-X
362429
ANADOLU'DA HELLENİSTİK VE ROMA DÖNEMLERİ'NDE ÖLÜ GÖMME ADETLERİ, THE BURIAL CUSTOMS IN ANATOLIA DURING THE HELLENISTIC AND ROMAN PERIODS[-]
ANADOLU'DA HELLENİSTİK VE ROMA DÖNEMLERİ'NDE ÖLÜ GÖMME ADETLERİ, THE BURIAL CUSTOMS IN ANATOLIA DURING THE HELLENISTIC AND ROMAN PERIODS[-]
375.00

Ürünün Ön kapağında ve sayfalarında problemi yoktur. Ancak arka kapağında yıpranma söz konusudur. 

 

 

886 s, sert kapak ciltli, renkli resimler, Türkçe ve İngilizce makaleler. Anadolu'da Hellenistik ve Roma Dönemleri'nde Ölü Gömme Adetleri Uluslararası Sempozyumu Bildiri Kitabı. Aizanoi IV Özel Sayı. Elinizdeki bu kitap, Prehistorya'dan Bizans Dönemi'ne kadar geçen süreçteki üretim ve ticaretle ilgili konuları kapsamaktadır. Bu kitapta Anadolu özelinde, Antik Dünya'nın ticari ürünleri, üretim aşamaları ve ticaret yolları ile birlikte üretim ve ticaret olgusunun eski çağ toplumlarının sosyo-ekonomik hayatına etkileri üzerinde durulmuştur. Bu kitaba Arkeoloji, Tarih, Sanat Tarihi, Coğrafya, Jeoloji gibi bilim dallarında, alanında uzman pek çok bilim insanı çalışmalarıyla katkı sağlamıştır. İçeriğinde yer alan birbirinden kıymetli çalışmalar ile “Çağlar Boyunca” ana başlığı altındaki kitap serisinin ilkini siz değerli okuyuculularımıza sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

 

İÇİNDEKİLER,


I. BÖLÜM
TERMİNOLOJİ PROBLEMLERİ VE MEZAR TİPLERİ


Daniela BALDONI
Burial Customs in Hellenistic Iasos. Archaeological Evidence from the Area of the “Prehistoric Necropolis” / Hellenistik Iasos’ta Ölü Gömme Adetleri. “Prehistorik Nekropolis” Alanından Arkeolojik Kanıt 


Simonetta ANGIOLILLO, Fede BERTI
New Findings about the Late Hellenistic and Roman Imperial Necropoleis of Iasos / Iasos Kenti Geç Hellenistik ve Roma İmparatorluğu Dönemi Nekropolislerinden Yeni Bulgular 


Mehmet GÜRBÜZER
Hellenistik ve Roma Dönemlerinde İdyma Ölü Gömme Gelenekleri Üzerine Bir Ön Değerlendirme / A Pre-Assesment on Burial Customs at Idyma in Hellenistic and Roman Period 


Abuzer KIZIL
Mylasa Hellenistik Dönem Yer Altı Oda Mezarların Tipolojik Açıdan Değerlendirilmesi / Typological Assessment of Hellenistic Underground Chamber Tombs in Mylasa

Murat TAŞKIRAN
Aizanoi Güney Nekropolisi / South Nekropolis of Aizanoi 

F. Eray DÖKÜ
Demir Çağından Roma Dönemine Kabalis- Kibytaris Bölgesi Taş Yığma Tümülüsleri / Stone Setting Tumuli in Kabalis-Kibyratis Region from Iron Age to Roman Period

Ali BORA
Mezar Mimarisinde Tipoloji: Bithynia Tümülüsleri / Typology in Grave Architecture: Bithynia Tumuli 

Vedat KELEŞ - Ersin ÇELİKBAŞ
Hadrianoupolis Nekropolleri ve Mezar Tipleri / Necropoleis and Grave Types of Hadrianoupolis 

Kahraman YAĞIZ
Adıyaman İli 2013-2016 Yüzey Araştırmalarında Tespit Edilen Yeni Kaya Mezarları / Newly Found Rock-Cut Graves in Adıyaman Province during 2013 – 2016 Survey Seasons 

 


II. BÖLÜM
GÖÇ, HAREKETLİLİK VE EPİGRAFİK VERİLER


Cemil KOYUNCU
Antik Yunan ve Roma Edebiyatında Ölü Gömme Adetleri / Burial Customs in Ancient Greek and Roman Literature 

Peter D. DE STAEBLER
Naming the Spaces: Questions of Terminology and Status in the Monumental Funerary Landscape of Aphrodisias in Caria / Alanların Adlandırılması: Karia’daki Aphrodisias Yerleşiminde Anıtsal Mezarların Statüsü ve Terminoloji Sorunları 

M. Tuncay ÖZDEMİR
Buldan (Denizli) Örneği Üzerinden Antik Çağ ve Günümüz Ölü Gömme Adetlerinin Karşılaştırılması / Comprasion of Ancient and Modern Burial Customs through Buldan (Denizli) Example 

Ahmet TÜRKAN
Mezar Yazıtları Doğrultusunda Aizanoi Antik Kentinde Demografik Yapı ve Toplumsal Kimlik / Demographic Structure and Social Identity at Aizanoi according to Grave Inscriptions 

 

 

III. BÖLÜM
İNSAN KALINTILARI


Handan ÜSTÜNDAĞ
Aizanoi Kazılarında Bulunan İnsan İskelet Kalıntıları / Human Skeleton Remains Found in Aizanoi Excavations 


Ahmet OZER - Mehmet Bülent ÖZDEMİR
Advances in Processing of Facial Reconstruction From Skull: Configure The Face From The All Information / Kafatasından Yüz Rekonstrüksiyonu İşleminde Gelişmeler: Tüm Bilgilendirmelerden Yüzü Konfigüre Etme 

 


IV. BÖLÜM
İNHUMASYON – KREMASYON


Mustafa ŞAHİN
Apollonia Ad Rhyndacum Nekropolisi Kazıları Işığında “Birincil (Yerinde) Kremasyon” / “Primary (Insitu) Cremation” in the Light of Apollonia ad Rhyndacum Necropolis Excavations 

Martin STESKAL
Ephesos’ta İnhumasyon ve Kremasyon / Inhumation and Cremation in Ephesos 

Elif ÖZER
Aizanoi Kuzey Nekropolis’te Bulunan Çocuk Mezarları / Child Graves Found in Northern Necropolis of Aizanoi 

Sedef ÇOKAY KEPÇE
Pergelilerin Gömütleri: Makroskopik Bir Değerlendirme / Burials of Pergeans: A Macroscopic Assessment 

 

V. BÖLÜM
MEZAR EŞYALARI


Ergün KARACA
Roma İmparatorluk Dönemi Mezarlarında İşlenmiş Kemik Buluntular / Worked Bone Finds in the Roman Empire Periods Grave


Rahşan TAMSÜ POLAT
Mezar Eşyalarının Gömü Geleneklerindeki Anlamına Dair Gözlemler / Thoughts on the Meaning of Grave Gifts 


Daniş BAYKAN
Roma İmparatorluk Dönemi Hekim Mezarları / Physician Graves from Roman Empire 


Hazar KABA, Alper YILMAZ, Sadık SULAN
Parion, Toprak Kulele r Mevkiindeki Roma Dönemi Oda Mezarlar 


Ünal DEMİRER
Kıbyra Nekropollerinde Adak Olarak Sunulmuş Instrumenta Domestıca Metaller / Metal Instrumenta Domestıca as Off erings From the Cibyra Necropoleis

 

VI. BÖLÜM
ROMA İMPARATORLUK DÖNEMİ LAHİTLERİ

 

Marc WAELKENS

The Sarcophagus Workshop of Dokimeion / Dokimeion Lahit Atölyesi 

 

Taner KORKUT

Dokimeion or Pamhylia? Sarcophagus Production in Roman Pamphylia / Dokimeion ya da Pamphylia? Roma Dönemi Pamphylia’sında Lahit Üretimi 

 

Doris BIELEFELD

Ephesian Garland Sarcophagi and the Significance of Semi-Finished Products / Girlandlı Efes Lahitleri ve Yarı Mamül Ehemmiyeti 

 

Sam CLEYMANS, Inge UYTTERHOEVEN

Sagalassos’tan Bır Roma İmparatorluk Dönemi Lahdinin Arkeolojik Konteksti İçinde Değerlendirilmesi / Evaluation of an Imperial Period Sarcophagus from Sagalassus in Its Archaeological Context .

 

VII. BÖLÜM
MEZAR İKONOGRAFİSİ VE ÖLÜ KÜLTÜ

 

Lucia NOVAKOVA
Praising the Dead: Study of the Monumental Tombs in Anatolia / Ölüyü Övmek: Anadolu’daki Anıtsal Mezarların İncelenmesi 


Bilsen Ş. ÖZDEMİR
Karaveliler Lahdi Işığında Tlos Antik Kenti Ölü Kültü Uygulamalarına Bir Bakış / A Look İnto The Practices Of The Death Cult Of The Ancient City Of Tlos İn Light Of The Karaveliler Sarcophagus 

 

Mevlüt ELİÜŞÜK - Ersin ÇELİKBAŞ
Güney Paphlagonia Mezar Alınlıkları 

 

Zerrin ERDİNÇ

Aizanoi Mezar Stellerinde Aslan Betimlemeleri / Lions on Grave Stelai of Aizanoi

 

 

TARTIŞMALAR

 • Açıklama
  • Ürünün Ön kapağında ve sayfalarında problemi yoktur. Ancak arka kapağında yıpranma söz konusudur. 

    

    

   886 s, sert kapak ciltli, renkli resimler, Türkçe ve İngilizce makaleler. Anadolu'da Hellenistik ve Roma Dönemleri'nde Ölü Gömme Adetleri Uluslararası Sempozyumu Bildiri Kitabı. Aizanoi IV Özel Sayı. Elinizdeki bu kitap, Prehistorya'dan Bizans Dönemi'ne kadar geçen süreçteki üretim ve ticaretle ilgili konuları kapsamaktadır. Bu kitapta Anadolu özelinde, Antik Dünya'nın ticari ürünleri, üretim aşamaları ve ticaret yolları ile birlikte üretim ve ticaret olgusunun eski çağ toplumlarının sosyo-ekonomik hayatına etkileri üzerinde durulmuştur. Bu kitaba Arkeoloji, Tarih, Sanat Tarihi, Coğrafya, Jeoloji gibi bilim dallarında, alanında uzman pek çok bilim insanı çalışmalarıyla katkı sağlamıştır. İçeriğinde yer alan birbirinden kıymetli çalışmalar ile “Çağlar Boyunca” ana başlığı altındaki kitap serisinin ilkini siz değerli okuyuculularımıza sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

    

   İÇİNDEKİLER,


   I. BÖLÜM
   TERMİNOLOJİ PROBLEMLERİ VE MEZAR TİPLERİ


   Daniela BALDONI
   Burial Customs in Hellenistic Iasos. Archaeological Evidence from the Area of the “Prehistoric Necropolis” / Hellenistik Iasos’ta Ölü Gömme Adetleri. “Prehistorik Nekropolis” Alanından Arkeolojik Kanıt 


   Simonetta ANGIOLILLO, Fede BERTI
   New Findings about the Late Hellenistic and Roman Imperial Necropoleis of Iasos / Iasos Kenti Geç Hellenistik ve Roma İmparatorluğu Dönemi Nekropolislerinden Yeni Bulgular 


   Mehmet GÜRBÜZER
   Hellenistik ve Roma Dönemlerinde İdyma Ölü Gömme Gelenekleri Üzerine Bir Ön Değerlendirme / A Pre-Assesment on Burial Customs at Idyma in Hellenistic and Roman Period 


   Abuzer KIZIL
   Mylasa Hellenistik Dönem Yer Altı Oda Mezarların Tipolojik Açıdan Değerlendirilmesi / Typological Assessment of Hellenistic Underground Chamber Tombs in Mylasa

   Murat TAŞKIRAN
   Aizanoi Güney Nekropolisi / South Nekropolis of Aizanoi 

   F. Eray DÖKÜ
   Demir Çağından Roma Dönemine Kabalis- Kibytaris Bölgesi Taş Yığma Tümülüsleri / Stone Setting Tumuli in Kabalis-Kibyratis Region from Iron Age to Roman Period

   Ali BORA
   Mezar Mimarisinde Tipoloji: Bithynia Tümülüsleri / Typology in Grave Architecture: Bithynia Tumuli 

   Vedat KELEŞ - Ersin ÇELİKBAŞ
   Hadrianoupolis Nekropolleri ve Mezar Tipleri / Necropoleis and Grave Types of Hadrianoupolis 

   Kahraman YAĞIZ
   Adıyaman İli 2013-2016 Yüzey Araştırmalarında Tespit Edilen Yeni Kaya Mezarları / Newly Found Rock-Cut Graves in Adıyaman Province during 2013 – 2016 Survey Seasons 

    


   II. BÖLÜM
   GÖÇ, HAREKETLİLİK VE EPİGRAFİK VERİLER


   Cemil KOYUNCU
   Antik Yunan ve Roma Edebiyatında Ölü Gömme Adetleri / Burial Customs in Ancient Greek and Roman Literature 

   Peter D. DE STAEBLER
   Naming the Spaces: Questions of Terminology and Status in the Monumental Funerary Landscape of Aphrodisias in Caria / Alanların Adlandırılması: Karia’daki Aphrodisias Yerleşiminde Anıtsal Mezarların Statüsü ve Terminoloji Sorunları 

   M. Tuncay ÖZDEMİR
   Buldan (Denizli) Örneği Üzerinden Antik Çağ ve Günümüz Ölü Gömme Adetlerinin Karşılaştırılması / Comprasion of Ancient and Modern Burial Customs through Buldan (Denizli) Example 

   Ahmet TÜRKAN
   Mezar Yazıtları Doğrultusunda Aizanoi Antik Kentinde Demografik Yapı ve Toplumsal Kimlik / Demographic Structure and Social Identity at Aizanoi according to Grave Inscriptions 

    

    

   III. BÖLÜM
   İNSAN KALINTILARI


   Handan ÜSTÜNDAĞ
   Aizanoi Kazılarında Bulunan İnsan İskelet Kalıntıları / Human Skeleton Remains Found in Aizanoi Excavations 


   Ahmet OZER - Mehmet Bülent ÖZDEMİR
   Advances in Processing of Facial Reconstruction From Skull: Configure The Face From The All Information / Kafatasından Yüz Rekonstrüksiyonu İşleminde Gelişmeler: Tüm Bilgilendirmelerden Yüzü Konfigüre Etme 

    


   IV. BÖLÜM
   İNHUMASYON – KREMASYON


   Mustafa ŞAHİN
   Apollonia Ad Rhyndacum Nekropolisi Kazıları Işığında “Birincil (Yerinde) Kremasyon” / “Primary (Insitu) Cremation” in the Light of Apollonia ad Rhyndacum Necropolis Excavations 

   Martin STESKAL
   Ephesos’ta İnhumasyon ve Kremasyon / Inhumation and Cremation in Ephesos 

   Elif ÖZER
   Aizanoi Kuzey Nekropolis’te Bulunan Çocuk Mezarları / Child Graves Found in Northern Necropolis of Aizanoi 

   Sedef ÇOKAY KEPÇE
   Pergelilerin Gömütleri: Makroskopik Bir Değerlendirme / Burials of Pergeans: A Macroscopic Assessment 

    

   V. BÖLÜM
   MEZAR EŞYALARI


   Ergün KARACA
   Roma İmparatorluk Dönemi Mezarlarında İşlenmiş Kemik Buluntular / Worked Bone Finds in the Roman Empire Periods Grave


   Rahşan TAMSÜ POLAT
   Mezar Eşyalarının Gömü Geleneklerindeki Anlamına Dair Gözlemler / Thoughts on the Meaning of Grave Gifts 


   Daniş BAYKAN
   Roma İmparatorluk Dönemi Hekim Mezarları / Physician Graves from Roman Empire 


   Hazar KABA, Alper YILMAZ, Sadık SULAN
   Parion, Toprak Kulele r Mevkiindeki Roma Dönemi Oda Mezarlar 


   Ünal DEMİRER
   Kıbyra Nekropollerinde Adak Olarak Sunulmuş Instrumenta Domestıca Metaller / Metal Instrumenta Domestıca as Off erings From the Cibyra Necropoleis

    

   VI. BÖLÜM
   ROMA İMPARATORLUK DÖNEMİ LAHİTLERİ

    

   Marc WAELKENS

   The Sarcophagus Workshop of Dokimeion / Dokimeion Lahit Atölyesi 

    

   Taner KORKUT

   Dokimeion or Pamhylia? Sarcophagus Production in Roman Pamphylia / Dokimeion ya da Pamphylia? Roma Dönemi Pamphylia’sında Lahit Üretimi 

    

   Doris BIELEFELD

   Ephesian Garland Sarcophagi and the Significance of Semi-Finished Products / Girlandlı Efes Lahitleri ve Yarı Mamül Ehemmiyeti 

    

   Sam CLEYMANS, Inge UYTTERHOEVEN

   Sagalassos’tan Bır Roma İmparatorluk Dönemi Lahdinin Arkeolojik Konteksti İçinde Değerlendirilmesi / Evaluation of an Imperial Period Sarcophagus from Sagalassus in Its Archaeological Context .

    

   VII. BÖLÜM
   MEZAR İKONOGRAFİSİ VE ÖLÜ KÜLTÜ

    

   Lucia NOVAKOVA
   Praising the Dead: Study of the Monumental Tombs in Anatolia / Ölüyü Övmek: Anadolu’daki Anıtsal Mezarların İncelenmesi 


   Bilsen Ş. ÖZDEMİR
   Karaveliler Lahdi Işığında Tlos Antik Kenti Ölü Kültü Uygulamalarına Bir Bakış / A Look İnto The Practices Of The Death Cult Of The Ancient City Of Tlos İn Light Of The Karaveliler Sarcophagus 

    

   Mevlüt ELİÜŞÜK - Ersin ÇELİKBAŞ
   Güney Paphlagonia Mezar Alınlıkları 

    

   Zerrin ERDİNÇ

   Aizanoi Mezar Stellerinde Aslan Betimlemeleri / Lions on Grave Stelai of Aizanoi

    

    

   TARTIŞMALAR

   Stok Kodu
   :
   9786059696919-X
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   375,00   
   375,00   
   2
   195,00   
   390,00   
   3
   132,50   
   397,50   
   6
   67,50   
   405,00   
   9
   45,83   
   412,50   
   Finansbank Kartları
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   375,00   
   375,00   
   2
   195,00   
   390,00   
   3
   132,50   
   397,50   
   6
   67,50   
   405,00   
   9
   45,83   
   412,50   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   375,00   
   375,00   
   2
   195,00   
   390,00   
   3
   132,50   
   397,50   
   6
   67,50   
   405,00   
   9
   45,83   
   412,50   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   375,00   
   375,00   
   2
   195,00   
   390,00   
   3
   132,50   
   397,50   
   6
   67,50   
   405,00   
   9
   45,83   
   412,50   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   375,00   
   375,00   
   2
   195,00   
   390,00   
   3
   132,50   
   397,50   
   6
   67,50   
   405,00   
   9
   45,83   
   412,50   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   375,00   
   375,00   
   2
   195,00   
   390,00   
   3
   132,50   
   397,50   
   6
   67,50   
   405,00   
   9
   45,83   
   412,50   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   375,00   
   375,00   
   2
   -   
   -   
   3
   -   
   -   
   6
   -   
   -   
   9
   -   
   -   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat